Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kunskapscenter för allergi stärker svensk livsmedelsindustri

Ett nytt nationellt kunskapscentrum ska ge bättre livskvalitet för människor med matallergi och överkänslighet för mat.
– Det här samarbetet stärker konkurrenskraft för svensk livsmedelsindustri, säger Elisabet Rytter på Livsmedelsföretagen.

Kunskapscenter för allergi stärker svensk livsmedelsindustri

Bra mat för alla är en omfattande agenda som under flera år arbetats fram av Centrum för Allergiforskning, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen. Nu ska man med hjälp av projektpengar från Arvsfonden påbörja uppbyggnaden av ett Nationellt samordnande kunskapscentrum för matallergi och matöverkänslighet.

I slutet på förra veckan gick startskottet för projektet, då en referensgrupp bestående av en rad aktörer som på något sätt arbetar med mat och allergi/överkänslighet träffades på Karolinska Institutet i Stockholm, med representanter för både vård, skola, forskning, intresseorganisationer samt livsmedelsbranschen.

– Det finns en enorm utvecklingspotential i det här projektet, när det gäller allt från tillverkning och märkning till forskning, innovation och kunskapsöverföring. Vi vill göra det lättare och tryggare för konsumenterna att hitta rätt livsmedel, säger Sofia Knáz, projektledare för Bra mat för alla och legitimerad dietist.

Omkring 20 procent av befolkningen i Sverige har någon form av allergi eller överkänslighet mot mat. Det nationella kunskapscentret syftar till att personer med matallergi ska kunna leva ett så normalt och symtomfritt liv som möjligt, utan rädsla för att få livshotande eller funktionsnedsättande reaktioner.

– Det unika med det här projektet är att forskare går samman med matproducenter och ideella organisationer för att utveckla innovationer, strategier och matkoncept som alla tål. I Sverige är vi framgångsrika när det gäller att ta fram produkter för den som inte tål all mat. Nu hoppas vi även på ett större politiskt intresse för den här frågan, säger Maritha Sedvallson, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, ser också fram emot det nationella kunskapscentret:

– Samarbetet och projektet kring Bra mat för alla är viktigt för de konsumenter som har någon form av matallergi och hjälper samtidigt de svenska livsmedelsföretagen att ta fram fler lämpliga produkter. Det behövs ny forskning för att utveckla nya råvaror, tekniker och produkter som passar den här målgruppen. Dessutom behöver man bättre samla ihop den forskning som redan finns tillgänglig, säger hon.

Vad hoppas ni få ut av er medverkan i Bra mat för alla?

– Framförallt hoppas vi att samarbetet ska gynna både konsumenterna och våra medlemmar. Det finns mycket kunskap som saknas och befintlig kunskap som behöver föras ut. Det gäller exempelvis framtagandet av gränsvärden för spår-av-märkningen och analysmetoder som säkrar produktion så att livet underlättas för målgruppen, säger Elisabet Rytter.

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: