Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Kvinnor i livsmedelsbranschen toppar sjukskrivningsstatistiken

Kvinnliga livsmedelsarbetare tillhör den yrkesgrupp som är mest drabbade av långvarig sjukskrivning inom det privata näringslivet. Det visar AFA Försäkrings arbetsskade- och sjukfrånvarorapport för 2018.

De långvariga sjukfallen minskar både i antal och i längd jämfört med föregående år, enligt en färsk rapport från AFA Försäkring –Sveriges mest omfattande rapport när det gäller statistik över godkända arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO hade kvinnor nära 60 procent fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta jämfört med män. Risken för långvarig sjukfrånvaro är 30,4 för kvinnor och 19,2 för män.

För kvinnor har yrkesgruppen livsmedelsarbete den högsta risken medan det för män är gruppen övrigt industriellt arbete.

Enligt Eva Guovelin, ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet, finns det inte något enkelt svar på varför det ser ut på det här sättet:

– Livsmedelsyrket innebär många risker i och med att det ofta handlar om repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Det gäller inte minst i paketeringen, där det främst är kvinnor som arbetar.

Teknikutvecklingen har gjort att många de mest utsatta arbetsuppgifterna försvunnit, men inom kött och färdigmat sker mycket fortfarande manuellt.

– Vi gör just nu ett gemensamt arbete med Livsmedelsföretagen och Prevent för att försöka få igång en arbetsmiljösatsning där riskerna är som störst. Första steget är köttbranschen men tyvärr går det trögt med att få företagen att vara med, säger Eva Guovelin.

Varför då?

– Det kräver en viss insats från företagen, samtidigt borde det ligga i deras intresse att höja attraktiviteten att jobba i branschen. Jag önskar att det fanns ett mer långsiktigt perspektiv – inte bara att klara nästa leverans.

Annons: Bergström & Hellqvist
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: