Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Lantmännen levererar rekordresultat

2018 års torka och bränder slog hårt mot det svenska lantbruket. Men för 2019 redovisar nu Lantmännen sitt högsta resultat någonsin. Livsmedel och lantbruk är två av sektionerna som har flyttat fram positionerna under det senaste året.

Lantmännen levererar rekordresultat
Per Olof Nyman, koncernchef på Lantmännen. Foto: Johan Olsson/Lantmännen

Lantmännen redovisar nu sitt högsta resultat någonsin. Resultatet för 2019 landar på 1 877 miljoner kronor*. 2018 var resultatet 1 387 miljoner kronor*.

Precis som Lantmännen i stort, levererar divisionen livsmedel sitt högsta resultat någonsin. Så gott som alla kategorier och marknader inom bagerikoncernen Unibake utvecklas positivt och Lantmännen Ceralia, som bland annat producerar spannmålsbaserade produkter, har också förbättrat sitt resultat.

Efter krisåret 2018, som slog hårt mot det svenska lantbruket, blev 2019 års spannmålsskörd i stället den tredje största någonsin – och efterfrågan på foder är fortsatt stor.
Lantmännen Lantbruk blev därför återigen nettoexportör av spannmål 2019.

— Vi har flyttat fram våra positioner inom de flesta verksamhetsområden. Även om inledningen av året präglades av den svåra situationen efter 2018 års torka och värmebölja, så har den stora och kvalitetsmässigt bra skörden under 2019 bidragit till en stark återhämtning av resultatet i lantbruksdivisionen, säger Per Olof Nyman som är Lantmännens vd och koncernchef.

* Siffrorna ovan avser rörelseresultat efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster.

ELLEN LARSSON

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: