Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Liberalerna inför valet: "Det ska vara enkelt att vara företagare"

Livsmedel i fokus har träffat representanter för samtliga åtta riksdagspartier för att ställa frågor med direkt beröring till livsmedelsbranschen.
Vi publicerar resultatet löpande fram till valet.
I dag möter vi Björn Lundberg, Liberalernas utredare i arbetsmarknadsutskottet, utrikesutskottet och försvarsutskottet.

Liberalerna inför valet:
Liberalernas Björn Lundberg. Foto: Liberalerna.

Arbete inom livsmedelssektorn är en väg in på arbetsmarknaden för många unga. Hur vill ni bidra till att skapa bättre förutsättningar för det?

– Genom att möjliggöra fler arbetstillfällen utan förkunskapskrav. Handeln skulle kunna skapa fler sådana arbetstillfällen för unga men hålls tillbaka av krångliga regler och krav på höga löner. Vi vill inrätta inträdesjobb för unga där regelverket är enkelt och kostnaden att anställa är betydligt lägre genom slopad arbetsgivaravgift och 70 procent av lägstalönen inom kollektivavtalet.

Livsmedelsindustrin har svårt att locka arbetskraft. Vad kan ni göra på politisk nivå för att göra matproduktion till ett mer attraktivt yrke?
– Genom att öka incitamenten med sänkta skatter. Dessutom behövs regelförenklingar och företagsvänliga reformer. 

Många livsmedelsproducenter upplever att det är krångligt att driva företag med mycket regler. Hur vill ni förenkla deras vardag?
– Det ska vara enkelt att vara företagare. Arbetet med regelförenklingar måste öka så att fler vill starta och driva företag. Företag ska kunna ha all kontakt med myndigheter på ett ställe, inte behöva rapportera samma sak till flera.

Livsmedelsföretag sätter ofta hållbarhetsfrågorna högt. Vad kan ni göra för att underlätta deras miljöarbete?
– Det ska vara lätt att göra rätt – både för konsumenter och handlare. Till exempel måste det vara enkelt att återvinna mer material. Producenter ska ha ett stort ansvar för att produkter enkelt kan återanvändas eller att de ingående materialen kan återvinnas.

Vad vill ni göra för att lyfta svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsexport?

– Liberalerna har drivit på för en svensk livsmedelsstrategi. Strategin finns nu men vi är kritiska till regeringens statliga produktionsmål som slår fast hur mycket av jordbruksmarken som ska vara ekologisk. Det är planekonomi i stället för marknadsekonomi. Liberalerna vill dessutom främja livsmedelsexporten genom fördjupat EU-samarbete och sänka skatter.

Hur ska Sverige bli ett mat- och måltidsland att räkna med internationellt?

– Att sprida svensk mat och måltidskultur är en del av vårt internationella främjandearbete som till exempel görs av våra svenska ambassader samt Visit Sweden. Liberalerna driver bland annat att gårdsförsäljning av vin och öl ska tillåtas. Maträtter och historiska tillagningstekniker är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv.

Varför ska de som jobbar inom livsmedelsbranschen ska rösta på er?

– En röst på Liberalerna är en röst på frihandel och marknadsekonomi. Vi vill göra det enklare att driva företag, sänka skatten på arbete och samarbeta mer med andra EU-länder och införa euron. 

 

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Triolab Nyhetsbrev