Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsbranschen är i akut behov av rätt kompetens

Framtidens jobb finns inom matproduktionen. Det visar en ny rapport framtagen av Lantbrukarnas riksförbund och Livsmedelsföretagen i samarbete med Arbetsförmedlingen.
– Samtidigt avstår mer än vartannat företag från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsbranschen är i akut behov av rätt kompetens

Mer om rapporten

Rapporten Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018 har tagits fram inom ramen för ett gemensamt projekt där Lantbrukarnas riksförbund, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen deltar. Syftet med projektet är att undersöka hur livsmedelssektorns efterfrågan och arbetsmarknadens utbud på arbetskraft kan matchas. Förstudien är avslutad och tanken är att samarbetet ska fördjupas och resultera i ett treårigt projekt.

Inom ett år skapas 40 000 nya jobb inom livsmedelsproduktionen i Sverige – det vill säga allt ifrån råvaruproduktion i form av jordbruk och trädgård, till förädling som bagerier och mejerier. På fem års sikt handlar det om hela 57 000 nya arbetstillfällen. 

Det visar rapporten Arbetskrafts- och kompetensstudie inom livsmedelssektorn 2018. Studiens syfte är att se vilka behov av arbetskraft landets livsmedelsproduktion har, och bottnar i Sveriges livsmedelsstrategi som säger att produktionen av mat i landet måste öka.

Redan i dag heltidssysselsätts 117 000 personer i Sverige inom matproduktion. Totalt omsätter jordbruket 65 miljarder kronor per år och livsmedelsindustrin 177 miljarder kronor. Bara lönerna för de 57 000 nya jobben skapar ytterligare intäkter till samhället om närmare 9 miljarder kronor, visar beräkningar gjorda av LRF.

– Livsmedelsproduktionen med jordbruk, trädgård och livsmedelsindustrier är viktig för Sverige av flera skäl. Dels förses befolkningen med mat, dels bidrar sektorn med mycket pengar till landets ekonomi, och det viktigaste av allt, jobben finns verkligen i hela landet. Utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens, säger Anders Källström, vd och koncernchef på LRF.

Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen, menar att branschen har ett stort behov av att rekrytera för att kunna öka produktionen.

– Samtidigt avstår mer än vartannat företag från att rekrytera på grund av svårigheter att hitta rätt kompetens. Att hjälpa duktiga personer hitta vägar in i livsmedelsbranschen så att företagen får den kompetens de behöver är helt avgörande för svensk livsmedelsproduktion, säger han.

En företagare som är på gång att anställa är Magdalena Hermelin, grönsaksodlare och entreprenör i Östergötland.

– Eftersom vi gör allt manuellt behöver vi mycket arbetskraft. Vi har två kriterier för att anställa: man måste vilja jobba och man måste vara pigg och glad. Ibland känns det som om tillgången och efterfrågan inte alltid matchas på arbetsmarknaden. För att vi företagare inom det gröna näringslivet ska bli mer attraktiva som arbetsgivare krävs att vi ännu mer visar vilken potential som finns i yrkena i matproduktionen, säger Magdalena Hermelin.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019