Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsföretag i topp när gröna varumärken listas

Änglamark är Sveriges grönaste varumärke, enligt en färsk ranking från konsultföretaget Differ. På andra plats kommer Coop medan Arla är god trea.

Livsmedelsföretag i topp när gröna varumärken listas

Sveriges grönaste varumärke ...

...är en återkommande undersökning som genomförs av konsultföretaget Differ. Undersökningen har besvarats av över 1 000 respondenter i åldrarna 15-74 år. Respondenterna får besvara frågor kring miljö och hållbarhet och ge sin syn på varumärken i nio branscher. Undersökningen har genomförts sedan 2008.

För elfte året i rad har svenska folket fått säga sitt i undersökningen Sveriges grönaste varumärke. I vilken 44 procent svarar att de ofta eller alltid gör gröna val, vilket är den högsta siffran i undersökningens historia.

Det är fler än tidigare som tycker att det är lätt att göra gröna val, och fyra av tio svarande säger att de väljer bort varumärken som de anser inte är gröna.

– Både SJ och Änglamark är varumärken som lyckats bygga ett förtroende hos kunderna genom ett konsekvent och aktivt hållbarhetsarbete, säger Clara Boëthius, som varit sammanhållande.

I undersökningen koras vinnare i två olika kategorier. I den första, där samtliga svarande bedömer grönheten hos 105 varumärken, vinner SJ – för sjunde året i rad.

Vinnaren i den andra kategorin är det varumärke som får flest röster när de svarande fritt får ange vilket de anser är Sveriges grönaste varumärke. Där är Änglamark vinnaren för nionde året i rad. På andra plats kommer Coop följt av Arla på tredjeplatsen.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: