Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsföretagen har medvind

Den tidigare starka eko-trenden visar tydliga tecken på avmattning, och försäljningskanaler vid sidan av dagligvaruhandeln ökar i betydelse. Det framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2018.

Livsmedelsföretagen har medvind

Fyra gånger om året skickar chefekonom Carl Eckerdal ut en enkät till Livsmedelsföretagens medlemsföretag som får svara på frågor om försäljning, export, anställningsläge, råvarukostnader, lönsamhet och investeringar. I årets första enkät fick företagen även frågor om försäljningskanaler, det ekologiska produktsegmentet och rekryteringsbehov.

Resultatet visar en positiv utveckling under första kvartalet 2018 för svenska livsmedelsproducenter.

På den svenska hemmamarknaden noteras en svag volymökning under årets inledande kvartal, trots en påskhandel som i år till stor del inföll i mars månad. Exporten uppvisade en något tydligare expansion.

Den mest uppenbart positiva utvecklingen för perioden är att lönsamheten, efter fjolårets kräftgång, studsar upp en bit. Bromsade råvarukostnadsökningar och en ökad effektivisering bidrar tillsammans till den positiva utvecklingen.

Enkäten visar även att:

* De alternativa försäljningskanalerna, bortom livsmedelsbutikerna, växer i betydelse för producenterna.

* Att ekologiska produkter tappar i tillväxtkraft.

* Att det stora flertalet av medlemsföretagen har svårt att rekrytera ny personal.

 

Annons: Bergström & Hellqvist
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Tetra Pak Nordic food industry kvadrat (1) Nyhetsbrev