Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsföretagen: "Utan mat stannar Sverige"

I dag går Livsmedelsföretagen ut med helsidesannonser i alla stora tidningar med ett meddelande till allmänheten kring mat och livsmedelsförsörjning i coronatider.
Livsmedel i fokus har talat med en handfull livsmedelsföretag för att höra hur de klarar situationen.

Livsmedelsföretagen:
Viktig läsning för hela Sverige. Foto: Agneta Renmark.

Livsmedelsföretagen har 800 medlemsföretag med 50 000 anställda runt om i hela landet, som tillsammans producerar den övervägande delen av all svensk mat och dryck.

”De får bokstavligt talat Sverige att leva” står det i annonsen som går ut brett över hela landet i dag, och som både svarar på frågor kring bunkring och trycker på det faktum att Sveriges livsmedelsproducenter måste få förutsättningar att fortsätta hålla hjulen igång:

”Vårt enskilt viktigaste krav till regeringen är att livsmedelssektorn omgående klassas som samhällskritisk. För utan mat stannar Sverige.”

En av dem som befinner sig mitt i stormen öga är Anna-Karin Karlsson, hållbarhetschef på Norrmejerier som utsetts till krisledare på företaget.

– Mycket handlar om kommunikation och att ha övergripande koll på verksamheten. Vi har dagliga möten och mycket kontakt med både branschorganisationer och myndigheter, säger hon.

Just nu är det inga problem med vare sig fodertillgång på de 350 mjölkgårdarna eller med personal i produktionen.

– Men om skolorna stänger blir situationen en helt annan.

Just det här med hotet om personalbrist är den största utmaningen mot alla de livsmedelsföretag Livsmedel i fokus är i kontakt, något som i förlängningen riskerar att slå mot varuförsörjningen.

Men i dagsläget har man full kontroll över produktionsläget. 

– Vid extremt höga efterfrågansökningar på kort sikt kan en fördröjning ske i kedjan, men vi som framförallt använder råvaror från Sverige och producerar i Sverige har dock förhållandevis korta leveranskedjor, säger Karolina Valdemarsson, managing director för Lantmännen Cerealia i Sverige.

På Orkla Foods Sverige fungerar både produktion och leveranser relativt bra just nu.

– Vi upplever endast mindre störningar i leveranser av insatsvaror från våra leverantörer, säger Nina Tidén, tillförordnad supply chain director.

– Men trycket på våra anläggningar är stort och vi försöker utifrån ökad efterfrågan också att ökat kapaciteten där det finns behov eller där vi förväntar oss en ökad efterfrågan. Vi kommer dessutom att producera extra lager i förebyggande syfte.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: