Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig verksamhet

Livsmedelsbranschen klassas som samhällsviktig. Regeringens besked välkomnas av både LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel.
– Nu inväntar vi direktiv om hur detta kommer fungera i praktiken, säger Patrik Strömer, näringslivsexpert på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig verksamhet
Foto: Shutterstock.

Samhällsviktig verksamhet

I och med regeringsbeslutet kan personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet känna sig trygga med att det kommer finnas omsorg i den utsträckning som behövs för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten, för deras barn, även om förskolor och skolor skulle behöva stängas. Även barn med fysiska, psykiska eller andra särskilda skäl exempelvis sociala skäl omfattas av detta beslut. Vad som är samhällsviktig verksamhet grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsarbete. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att ha möjlighet att i föreskrifter närmare precisera hur förordningen ska tillämpas.

Nu har regeringen beslutat att klassa livsmedelsbranschen som "samhällsviktig". Det innebär att de som jobbar med exempelvis produktion, förädling och försäljning av livsmedel får tillgång till barnomsorg även om förskolor och skolor stängs.

– Det här är en fråga som vi har drivit hårt tillsammans med bland annat LRF och Svensk Dagligvaruhandel, och det är mycket välkommet att regeringen har tagit det här beslutet, säger Patrik Strömer, näringslivsexpert på Livsmedelsföretagen med särskilt ansvar för krisberedskap och försörjningsförmåga.

Även Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, är nöjd med beskedet:

 – Nu vill vi veta hur det ska gå till i praktiken, exempelvis vilka yrkeskategorier och individer som kommer att omfattas om skolorna stängs, säger hon.

På LRF lovar man att Sveriges bönder kommer att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel:

– Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: