Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsreklam fälld för påståendet "vegetariskt"

Lidl, Max och Orkla Foods har fällts av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) för att ha använt påståendet ”vegetariskt” på ett vilseledande sätt.

RON konstaterar att begreppet vegetarisk kan uppfattas som att livsmedlet inte innehåller några animaliska produkter, som exempelvis mjölk och ägg. Då de marknadsförda produkterna innehåller detta fann RON att reklamen var vilseledande.
 
Max marknadsförde ”en helt vegetarisk restaurang” på musikfestivalen Way Out West, Lidl marknadsförde färdiga vegorätter och Orka Foods marknadsförde Felix fryst färdigmat som ”Felix veggie” och ”vegetariska lunchrätter”. Reklamen anmäldes av flera privatpersoner som menade att den var vilseledande, då livsmedlen innehåller mjölk och ägg.
 
I prövningen av marknadsföringen tog RON stöd av Livsmedelsverkets vägledning, där det framgår att om en livsmedelsförpackning märks med uppgiften vegetabiliskt, vegetariskt eller liknande kan det ofta anses som vilseledande om en ingrediens av animaliskt ursprung ingår i livsmedlet. I enstaka fall kan det dock anses vedertaget att begreppet vegetariskt kan innebära att livsmedlet innehåller mjölk och ägg. I andra fall då mjölk eller ägg ingår i livsmedel som i övrigt är fria från animaliska ingredienser är det bättre om begrepp som laktovegetarisk respektive ovovegetarisk används.
 
Mot bakgrund av detta fann RON att marknadsföringen var vilseledande, då animaliska ingredienser som mjölk och ägg finns i flera av de marknadsförda livsmedlen utan att detta framgick. Marknadsföringen strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Ett undantag gjordes dock för Felix frysta färdigrätt Halloumi Hotpot, där RON fann att en genomsnittskonsument känner till att halloumi är en sorts ost och att ost är en mjölkprodukt. Konsumenten blir därför inte vilseledd i detta fall.

Källa: Reklamombundsmannens opinionsnämnd
 

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: