Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsstrategin får 846 miljoner: "Ska skapa supernäring"

Regeringen satsar 846 miljoner kronor på ny handlingsplan för livsmedelsstrategin från och med i år och fram till och med 2025.
– Nu kan det äntligen bli lite verkstad, säger Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsstrategin får 846 miljoner:
Landsbygdsminister Jennie Nilsson, Livsmedelsföretagens Tove Larsson och Marie Gidlund från Sweden Food Arena. Bildmontage: Gustaf Olsson.

Den nationella livsmedelsstrategin…

…med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Samma eftermiddag som en stor del av Sverige gick på julledighet skickade regeringen ut sitt beslut om en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Som innebär satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, samt ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

– Jag är stolt över att den nya handlingsplanen tar ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med en ökad svensk livsmedelsproduktion i centrum. Detta är en långsiktig satsning som ska leda till fler jobb över hela landet och en ökad tillväxt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Handlingsplanen innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, bland annat en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan.

Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen, säger till Livsmedel i fokus att hon är positiv:

– Från vårt håll har vi tryckt på just det här med vikten av långsiktighet och tydlighet så att vi vet vad vi har att förhålla oss till. Det har vi fått nu i och med att finansieringen är klar för de närmaste fem åren.

Tillväxtverket har fått uppdrag att samordna och främja samverkan mellan aktörerna i livsmedelskedjan, både i näringsliv och samhälle. Man ska även se till att förenkla för livsmedelsföretagen.

– Fokus på samverkan och företagsperspektiv är verkligen något som vi välkomnar. Och när både Tillväxtverket och Livsmedelsverket nu uttalat ska arbeta med regelförenklingar kanske det äntligen blir lite verkstad på det området, säger Tove Larsson.

Tillväxtverket har även fått ett utökat uppdrag att säkerställa att branschen får tillgång till rätt kompetens. Under 2020 omfattar det 33 miljoner kronor och därefter 25 miljoner kronor per år.

– Vi på Livsmedelsföretagen har varit pådrivande i att dra igång en kött- och charkakademi. Vår förhoppning är nu att detta kan bli verklighet.

Såväl Jordbruksverket som Naturvårdverket har fått i uppdrag att arbeta med hållbara livsmedelssystem i samarbete med branschen. Tove Larsson lyfter fram det faktum att arbetet med att minska matsvinnet får ökad prioritet och sex miljoner per år i finansiering för olika satsningar:

– Hållbarhet är en central branschfråga. Just kring det här med matsvinn har det tidigare saknats action på ett nationellt plan, så det här är en satsning som är efterlängtad.

Den nya handlingsplanen ger även Sweden Food Arena fortsatt finansiering med två miljoner kronor per år fram till och med 2025.

– Vi är oerhört tacksamma eftersom det ger oss arbetsro. Det tar tid att bygga upp en helt ny typ av branschsamarbete. Det här är en långsiktig satsning för att skapa en ny supernäring som kommer att ge pengar tillbaka till stadskassan, säger verksamhetsledaren Marie Gidlund till Livsmedel i fokus.

Alla är dock inte lika nöjda. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, anser att planen tar sikte på för långsiktiga mål och missar de kortsiktiga – och att budgeten för satsningen i praktiken halveras jämfört med tidigare plan.

– Två och ett halvt år har gått sedan riksdagen klubbande den nationella livsmedelsstrategin och fortfarande märker våra medlemmar inget av den på gårdarna. Två och ett halvt år senare fortsätter svensk livsmedelsproduktion att minska inom många områden, säger förbundsordförande Palle Borgström i en kommentar.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: