Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsverket i botten när bönderna rankar myndigheter

Skatteverket får bäst betyg medan Livsmedelsverket hamnar i botten när Lantbrukarnas Riksförbunds medlemmar rankar sex myndigheter i en undersökning om bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Livsmedelsverket i botten när bönderna rankar myndigheter
Foto: Shutterstock.

Undersökningen…

…gjordes av Ipsos på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund 2019 och de svarande är företagare och medlemmar i LRF. Totalt inkom 1 528 svar. Rapporten finns tillgänglig på lrf.se.

När LRF:s medlemmar svarade på frågor om hur de uppfattade myndigheterna bildades följande lista, där Skatteverket får högst betyg:

  • Skatteverket
  • Skogsstyrelsen
  • Jordbruksverket
  • Länsstyrelsen
  • Kommunen
  • Livsmedelsverket

Medlemmarna fick bedöma myndigheterna utifrån deras bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa myndigheterna förstå hur de uppfattas. De medlemmar som har svarat är lantbrukare och skogsägare som möter myndigheterna regelbundet i sitt yrke, i fysiska möten, i samband med ansökningar eller via olika digitala tjänster och telefonsamtal. 

– Vi har påbörjat en dialog om resultaten med respektive myndighet. Jag vet att politiker och myndighetschefer vill förstå lantbrukarnas utmaningar med myndighetskontakter bättre. Min förhoppning är att innehållet kommer väl till användning när myndigheterna ska utvärdera, utveckla och förbättra sitt arbete, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: