Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Livsmedelsverket ska rusta Sverige för kris

Vilken typ av mat och hur mycket mat behövs vid kris och höjd beredskap för att trygga befolkningens hälsa och säkra totalförsvaret?
Det ska Livsmedelsverket nu ta reda på.

Livsmedelsverket ska rusta Sverige för kris
Foto: Shutterstock.

Sverige står inför ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Därför har regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda vad vi behöver äta för att bäst tillgodose näringsfysiologiska krav i händelse av höjd beredskap.

Utgångspunkten är att Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp en livsmedelsberedskap för att kunna förse både civilbefolkningen och Försvarsmakten med nödvändiga förnödenheter vid höjd beredskap, och ytterst vid krig.

Försvarsberedningen föreslår att totalförsvaret ska planera för att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde, och krig under delar av tiden. Såväl import som export av livsmedel kommer förmodligen att påverkas, varför en livsmedelsberedskap behöver byggas upp.

– Vad och hur mycket vi behöver äta i händelse av en säkerhetspolitisk kris är ett viktigt ingångsvärde för den fortsatta planeringen av totalförsvaret och livsmedelsberedskapen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Uppdraget ska slutredovisas senast 1 december 2021.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: