Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Lokal vindkraft är det nya gröna

Efterfrågan på lokalproducerad och förnybar el ökar just nu bland många företag.
– Vi märker att konsumenterna blir alltmer medvetna och gör aktiva val kopplat till klimatet, säger Stefan Malm, sälj- och marknadschef på Den svenska matfabriken, som köper sin el från elbolaget Bixia.

Lokal vindkraft är det nya gröna
Den svenska matfabriken använder 100 procent lokal vindkraft från Vistena gård. Foto: Shutterstock.

I takt med att miljö- och hållbarhetsfrågan blivit allt viktigare märker elbolaget Bixia att efterfrågan på lokalproducerad förnybar el ökar bland livsmedelsföretagen.

– Vi har sett en tydlig efterfrågeökning på lokalt producerad el bland företag det senaste året, och speciellt är det lokala aktörer som går i bräschen för den utvecklingen, säger Michael Strang, KAM-säljare på Bixia, som arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1 800 anläggningar.

För Den svenska Matfabriken innebär samarbetet att motsvarigheten till företagets totala elbehov produceras på en mindre och lokal vindkraftsanläggning. Det betyder att för varje kilowattimme som Den svenska matfabriken använder går en del av pengarna tillbaka till producenten, i det här fallet till lantbrukaren Jan Johanssons företag Vistena Gård.

På så sätt får småskaliga producenter lite bättre betalt och har större möjlighet att underhålla och investera i mer sol-, vind- eller vattenkraft. 

Den svenska matfabriken har över huvud taget ett ambitiöst klimat- och hållbarhetsfokus. Bland annat har de startat ett projekt tillsammans med dagligvaruhandeln för att inom en snar framtid kunna erbjuda konsumenterna en klimatsmart köttbulle. 

– Vi märker att våra kunder ställer sig mycket positiva till vårt helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan, vilket stärker vårt varumärke långsiktigt. För oss är det lokala perspektivet en viktig pusselbit som dessutom gynnar det lokala näringslivet, säger Stefan Malm. 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Bergstrom & Hellqvist wide