Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

LRF utlovar 8 000 jobb inom de gröna näringarna

Sveriges bönder och det gröna näringslivet tar gärna emot permitterad arbetskraft från andra sektorer. En första beräkning visar att 8 000 personer kan erbjudas arbete.
– Lantbruket har både behovet och möjligheterna att hjälpa många som nu kastas ut i arbetslöshet, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

LRF utlovar 8 000 jobb inom de gröna näringarna
Livsmedelsproduktionen behöver arbetskraft. Det kan Sydgrönts odlare intyga. Foto: Ida Lindqvist.

Många av företagen i såväl primärproduktionen som i resten av livsmedelskedjan har just nu ett extra stort behov av personal samtidigt som många friställs i andra sektorer, som exempelvis inom hotell- och restaurangbranschen.

En snabb beräkning indikerar att det kan handla om upp till 8 000 arbetstillfällen under en genomsnittstid på sex månader.

LRF har därför överlämnat flera förslag till Tillväxtverket för att underlätta att permitterad personal, och även utländsk arbetskraft som tidigare arbetat i Sverige men i andra sektorer, ska kunna få jobb inom de gröna näringarna.

Det handlar bland annat om att halvera arbetsgivaravgiften för de företagare som tar emot ny personal från en annan bransch och att införa ett löneutjämningsbidrag som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen. LRF vill även att Arbetsförmedlingen ges ett tydligt uppdrag att bidra till denna arbetskraftväxling.

– Smidighet och tillfälliga regelförändringar är en nyckel att för att få näringslivets hjul att fortsätta snurra, säger Anna Karin Hatt.

Sara Berger, vd på producentorganisationen Sydgrönt, är en av dem som känner oro över att effekterna av coronaviruset påverkar primärproduktionen, inte minst som vi i Sverige har en stor andel säsongsarbetskraft från andra länder.

– Nu behöver regeringen vända blickarna mot jordbruket för att säkra upp att det kommer att finnas arbetskraft. Det borde vara högsta prioritet att säkra den svenska matproduktionen och ett led i det är skördepersonalen, säger hon.

AGNETA RENMARK

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: