Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Målet: Ett gastronomiskt center

En nationell plattform för innovation, forskning och utbildning för utveckling av framtidens måltid kan snart bli verklighet. Tanken är att etablera ett gastronomiskt center där hela Sveriges matsektor kan kraftsamla och driva på utvecklingen för hållbara och hälsosamma måltider med svenska råvaror.

Målet: Ett gastronomiskt center
Foto: Visit Sweden.

Utvecklingsplanen...

...för det nya gastronomiska centret arbetas fram under hösten och lanseras i december 2019. Bakom initiativet står krögaren Fredrik Eriksson tillsammans med Menigo, LRF, Restaurangakademien, Region Skåne/Tourism in Skåne, Stolt mat i Sörmland, Turistrådet Västsverige/Göteborg & Co, Visit Stockholm/Invest Stockholm och Visit Sweden.

Utvecklingsinsatser kring livsmedel i Sverige har ökat de senaste åren genom forskningsanslag, innovationsprojekt och exportprogram. Men måltidsupplevelser eller restaurangnäringen tar sällan plats i dessa insatser. Det gör att ett glapp uppstår mellan restauranger och andra aktörer i livsmedelskedjan.

– Om Sverige ska lyckas ställa om till en mer hållbar livsmedelskedja och skapa förändring både på restauranger och i hemmen måste kockarna och restaurangerna vara med och driva utvecklingen, säger Fredrik Eriksson, kock och krögare på Långbro Värdshus och Restaurang Nationalmuseum i Stockholm.

Tillsammans med Menigo, Restaurangakademien, LRF och en rad andra organisationer är han initiativtagare till att utveckla ett gastronomiskt center där forskning, kreatörer, entreprenörer, utbildning och kapital kan mötas och tillsammans öka takten för att skapa framtidens hållbara måltider – och för att stärka Sveriges konkurrenskraft som matnation. 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Diversified (1) Nyhetsbrev