Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Maria Strømme talar på förpackningskonferens

Maria Strømme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet och inledningstalare på konferensen Livsmedelsförpackningar i fokus i Stockholm den 27 april.

Maria Strømme talar på förpackningskonferens
Maria Strømme är inledningstalare på Livsmedelsförpackningar i fokus den 27 april.

Vad ska du tala om på konferensen?

–Jag skall prata om nanoteknologi och ge exempel som visar varför jag är övertygad om att denna teknologi kommer att ändra allt för oss; vår industri, vårt samhälle och vårt sätt att leva.

Hur kommer det sig att detta ämne är aktuellt just nu?

–Vi har just nu börjat utveckla verktyg som gör att vi kan bestämma egenskaper hos material och då är vi inte längre utelämnade till de egenskaper naturen har gett materialen. Detta innebär att vi kan skapa en mer hållbar utveckling och börja använda förnyelsebara material i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Jag skall förklara hur.

Vad tycker du om dagens livsmedelsförpackningar?

–Många förpackningar är inte bionedbrytbara och när de kasseras på fel sätt kan de hamna i naturen och orsaka skada.

Hur kan en konferens bidra till bättre förpackningar?

–Kunskap och medvetenhet hos alla aktörer om vad som är möjligt kan förstås bidra till att beslutsfattare inom förpackningsbranschen snabbare kan se till att smartare och mer miljövänliga förpackningar tas fram, mer grönt, mer high-tech.

Vad önskar du dig av morgondagens förpackningar?

–Att de är bionedbrytbara och har många fler smarta funktioner än idag

Livsmedelsförpackningar i fokus arrangeras den 27 april på Courtyard by Marriott Hotell i Stockholm. Se hela programmet här:

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: