Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Maria Svantemark: "Fryst mat är hållbar i dubbel bemärkelse"

Findus växlar upp sitt hållbarhetsarbete och ska halvera matsvinnet i de egna fabrikerna och i logistikkedjan till år 2030.
– Vi i livsmedelsbranschen måste visa vägen till en mer hållbar framtid, säger Maria Svantemark, nordisk hållbarhetschef på Findus.

Maria Svantemark:

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Enligt Naturvårdsverket står den svenska livsmedelsindustrin för cirka 45 000 ton matsvinn och oundvikligt matavfall per år.

Nu växlar Findus upp sitt arbete med att minska matsvinnet i den egna produktionen – ett arbete helt i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

– Första steget är dels att förbättra riskanalysen kring vilka produkter som riskerar att bli matsvinn och hur det går att undvika, dels att hitta nya samarbetspartners som kan ta hand om och vidareförädla produkter med korta datum, säger Maria Svantemark.

På Findus räknar man med att det kommer att innebära cirka 50 ton i minskat matsvinn redan under nästa år.

Vilka är de främsta anledningarna till att det uppstår svinn i produktionen?

– Det kan vara fel i vår prognostisering – att vi trodde att vi skulle sälja mer av en viss produkt än vad vi sedan gjorde. Det kan också handla om tillfälliga produktionsstopp, som gör att vi inte kan ta vara på exempelvis bullar som stått och jäst för länge. Det är sådant vi ska se analysera nu för att se vilka områden vi kan effektivisera, hur vi ska optimera produktionsflödet och öka driftsäkerheten.

Inom ramen för arbetet med att minska matsvinnet kommer Findus också utöka sina matdonationer till olika organisationer. Det handlar om fullt tjänlig mat som av olika anledningar inte kan säljas på annat sätt – på grund av felmärkning eller kort datum.

– I år har vi skänkt 20 ton mat till behövande via Stockholms Stadsmissions Matcentral. Nu vill vi hitta fler samarbetspartners runt om i Sverige, säger Maria Svantemark. 

Under de senaste åren har det varit ett ganska stort fokus på färsk och kyld mat i handeln och bland konsumenterna, trots att fryst mat egentligen är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Fryst mat är hållbar i dubbel bemärkelse. Nu ska vi sätta fokus på fördelarna med det frysta genom olika informationskampanjer. Dels bevaras näringen bättre, del blir det mindre svinn eftersom man oftast hinner äta upp maten innan den blir dålig. Det finns undersökningar som visar att matsvinnet i hushållen kan halveras genom att konsumenterna väljer mer frysta livsmedel, säger Maria Svantemark.

 AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev