Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Matavfallet ökar enligt ny rapport – beror på nya mätmetoder

Matavfallet som uppstår under ett år i Sverige skulle kunna fylla Globen fyra gånger om, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket. Den visar även att matavfallet från dagligvaruhandeln är mer än tre gånger större än man tidigare räknat med.

Matavfallet ökar enligt ny rapport – beror på nya mätmetoder
Foto: Naturvårdsverket.

Enligt rapporten Matavfall Sverige 2018, som presenterades nu i veckan, uppstod det drygt 1,3 miljoner ton matavfall under 2018, eller i genomsnitt 133 kilo matavfall per person.

Det är ungefär 4 procent mer jämfört med den senaste mätningen från 2016.

Skillnaden beror främst på en ny beräkningsmetod där livsmedelsbutikerna nu själva rapporterar in sitt matavfall – tidigare siffror har baserat på kommunernas avfallsinsamling, SCB:s företagsregister och plockanalyser i butik. Sifforna för dagligvaruhandeln under 2016 var 30 000 ton, under 2018 låg de på 100 000 ton.

Men det är hushållen som slänger mest matavfall, totalt 917 000 ton, vilket motsvarar 70 procent av det totala svinnet.

Livsmedelsbutikerna kommer på andra plats, med 8 procent av avfallet, och jordbruket på tredje plats med sina 7 procent.

Livsmedelsindustrin står för en mindre del, totalt 45 000 ton enligt siffor från 2016. Dessa kan dock komma att ändras när nya data för livsmedelsindustrin kommer in senare i vår.

– För att komma tillrätta med problemet med avfall måste vi veta vad vi slänger och varför. Samarbete längs hela livsmedelskedjan behövs för att få till en positiv förändring, säger Tova Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit med och tagit fram rapporten.

AGNETA RENMARK

Hela rapporten Matavfall Sverige 2018 kan du ta del av här!

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: