Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Mentorprogrammet startar 2018

- Ulrika Norvell, Svenskmärkning har varit adept i programmet tidigare: "Mentorssamtalen har gett mig bra verktyg att använda då jag ställs inför nya situationer och ett sätt att tänka i förändring och utveckling. Jag har också fått ny tjänst under mentorsprogrammets gång och har fått stöd i den processen."

Mentorprogrammet startar 2018
Ulrika Norvell (foto Magnus Fond) och Johan Ununger

”Det är fantastiskt roligt att vara mentor. Man får dela med sig av sina erfarenheter och se människor växa. Och det är också lärorikt för mig som mentor med viktiga idédiskussioner och givande samtal”, säger Johan Ununger, hållbarhetsguru och fd VD i Saltå Kvarn som varit en av mentorerna tidigare år.

Läs mer här »

Anmäl dig här »

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: