Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Mer innovation ska sätta snurr på livsmedelsstrategin

För drygt ett år sedan antogs den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot 2030. Men hur går det egentligen?
– Det behövs mer samarbete och innovation, säger Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer, som fungerar som länk mellan regeringen och livsmedelsnäringen.

Mer innovation ska sätta snurr på livsmedelsstrategin
Den svenska livsmedelskedjan behöver mer innovation för att öka konkurrenskraften.

Att öka den svenska matproduktionen är grunden i livsmedelsstrategin. Men hur sjutton ska det gå till – egentligen?

Det var frågan under ett välbesökt seminarium i Almedalen där Peter Larsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer, var en av dem som talade.

Han berättar hur han närmast blev chockad när han, i sitt nya uppdrag att vara länken mellan politiken och näringen, insåg hur diametralt olika livsmedelsbranschen arbetar jämfört med andra svenska industribranscher:

– Den viktigaste framgångsfaktorn i alla branscher är kreativt samarbete, där små företag kan vara innovativa och pådrivande, och samverka med stora, som har musklerna. Det är bara tillsammans man kan flytta fram positionerna, säger han.

Att fortsätta att satsa på typiska svenska mervärden som hållbarhet, matsäkerhet, djurskydd och låg antibiotikaanvändning är viktigt, liksom att fokusera på vad det faktiskt är som slutkonsumenten vill ha på sin tallrik.

Men även att öka digitaliseringen, robotiseringen och mekaniseringen.

– Att ligga i framkant när det gäller att utnyttja tekniken är nyckeln till framgång, säger Peter Larsson, och förklarar att målet för innovation inom livsmedelssektorn är satt till 1 procent av den totala omsättningen, vilket är tio gånger så mycket som i dag.

– Grödor som ger möjlighet till nya former av proteinframställning – där har vi stor möjlighet att nå framgång, säger han och nämner lupindryck som en tänkbar kommande exportsuccé – alltså en svensk och proteinrik motsvarighet till sojadryck.

Arrangörer av ”En svensk livsmedelsstrategi – hur går det?” var Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection samt Djurskyddet Sverige.

 

 

Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: