Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Mer mat och fler jobb – så ska livsmedelsbranschen växa

Mer mat – fler jobb är namnet på en ny satsning som ska öka tillgången på arbetskraft och skapa förutsättningar för tillväxt i svensk livsmedelsproduktion.
– Det här är ett angeläget projekt som bidrar till en starkare och mer konkurrenskraftig livsmedelsindustri, säger Björn Hellman, vd för Livsmedelsföretagen.

Mer mat och fler jobb – så ska livsmedelsbranschen växa
"Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka", säger Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman.

Mer mat – fler jobb

Projektet riktar sig till jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag som vill växa och producera mer mat, genom att erbjuda företagsanalys, kompetensutveckling inklusive ledarutbildning och hjälp med rekrytering. Målen är satta på tre års sikt och innebär att 1 000 företag inom livsmedelsproduktionen, från primär- till förädlingsled, ska gå igenom företagsanalys, 2 300 personer inom primärproduktion och förädling gå igenom kompetens- och ledarutveckling, 300 personer inom livsmedelsindustrin ska få sina kunskaper validerade, tio företag ska gå igenom innovationsanalys, 600 företag ska coachas och 2 000 personer ska få hjälp att matchas med rätt arbetsgivare.

Sedan Sverige fick sin första livsmedelsstrategi 2017 har diskussioner pågått om hur matproduktionen ska kunna höjas. Efter decennier av tillbakagång finns nu tendenser till att självförsörjningsgraden i Sverige ska öka. Det EU-finansierade projektet Mer mat – fler jobb ska förhoppningsvis kunna bidra till lösningen.

– När vi pratar med våra medlemsföretag blir det väldigt uppenbart att ett av de största problemen är kompetensförsörjningen. Efterfrågan på svenska livsmedel är stor och växande, men bristen på kompetent arbetskraft gör att företagen inte kan utöka, säger Björn Hellman.

Det är Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som äger projektet medan Livsmedelsföretagen är samverkanspartner.

– Det här projektet svarar på företagens vilja att utvecklas och växa. Bönderna, livsmedelsindustrin och Arbetsförmedlingen har nyckelroller både nu och i framtiden. I projektet finns också en möjlighet för företagen att göra en insats genom att öppna dörren för nya duktiga medarbetare, till exempel nyanlända. Dessutom ökar efterfrågan på svensk mat, så jag tror att det här projektet ligger helt rätt i tiden, säger Anders Källström, vd för LRF.

Hur ska man då nå målet om ökad matproduktion?

Jo, genom att erbjuda riktade insatser till företag som producerar livsmedel, som jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag. De huvudsakliga aktiviteterna är så kallad företagsanalys, kompetensutveckling av företagare och medarbetare samt hjälp med rekrytering av ny personal.

En av de livsmedelsproducenter som har nappat på Mer mat – fler jobbs erbjudande är Caroline Andersson, tomatodlare utanför Höganäs i Skåne. Hon producerar i dag ungefär 250 ton tomater per år, men vill växla upp ytterligare.

– Mitt företag befinner sig i ett läge där vi behöver göra en nystart. Jag tycker att det låter intressant att gå ledarutbildning och låta kompetensutveckla min personal. Jag behöver också rekrytera flera nya medarbetare, till exempel en alltiallo och en lagledare. Jag hoppas att projektet ska kunna ge mig de pusselbitar som jag saknar för att kunna gå framåt, säger hon.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev