Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Miljoner för att värna biologisk mångfald i sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 21 miljoner kronor till länsstyrelsernas arbete för att förbättra livsmiljöerna i sötvatten och på så vis bevara den biologiska mångfalden.

Miljoner för att värna biologisk mångfald i sjöar och vattendrag

Vad är invasiva arter?

Det handlar om växter och djur som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningsområden

Säg ”biologisk mångfald” och de flesta tänker nog på en åker eller ett annat grönområde med många sorters växter och massor av surrande insekter. Men biologisk mångfald är så klart lika viktigt att värna om i hav och sjöar.

Därför satsar Havs- och vattenmyndigheten nu 21 miljoner i olika projekt runt om i Sverige, med ett brett spann av åtgärder.

Ett exempel på projekt som finansieras är bekämpningen av den invasiva främmande arten sjögull, en vattenväxt som kan förstöra sjöar och vattendrag.

– Invasiva främmande växter och djur är ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald i dag, säger Mia Olausson, chef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd på HaV. 

– I sina nya miljöer kan de orsaka stor skada och utgöra problem för inhemska växter och djur, ekosystem och för människors hälsa. Mest effektivt är att stoppa dessa arter i ett tidigt skede, men för de arter som redan hunnit etablera sig krävs kraftfulla och långsiktiga insatser för att minimera påverkan på miljön, säger Mia Olausson.

Totalt inkom 62 ansökningar till HaV och av dessa är det 31 projekt som får dela på miljonerna.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Bergstrom & Hellqvist wide