Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Minska svinnet anses viktigare än att dra ned på köttet

Den svenska klimatdebatten har till stor del handlat om minskad köttkonsumtion. Men när svenska folket får ranka klimatpåverkande åtgärder kommer kött långt ned på listan, enligt en ny undersökning från Novus. Minskat matsvinn, att ersätta fossila bränslen och att flyga mindre anses betydligt viktigare.

Minska svinnet anses viktigare än att dra ned på köttet
Foto: Shutterstock.

Undersökningen…

…gjordes av Novus via webbintervjuer med 1 086 personer mellan 18 och 79 år under vecka 37 på uppdrag av Svenskt Kött och LRF.

Det är stor skillnad mellan vad folk själva säger är viktigt att göra för att rädda klimatet jämfört med vad som hörs i den offentliga debatten. Det visar en ny undersökning från Novus.

Undersökningen visar även att svenskarna gör en stor klimatskillnad mellan svenskt kött och importerat kött.

Åtta av tio tillfrågade anger att de kan tänka sig att minska sin konsumtion av importerat kött med tanke på att svenskt kött har lägre klimatpåverkan. På frågan om vad som är viktigast för att äta hållbart är närproducerat viktigast (74 procent), följt av svensk mat (67 procent). Betydligt lägre rankat är att äta vegetariskt (17 procent) och att äta veganskt (8 procent).

– Det är intressant att svenska konsumenter, när de själva får svara, har djupare funderingar kring viktiga klimatåtgärder än de enkla lösningar som ofta figurerar i medier och olika sociala debattforum. Det känns väldigt bra att allmänheten även ser skillnaden mellan svensk livsmedelproduktion och resultaten i olika globala undersökningar, säger Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF.

Detta bekräftar också färsk statistik från Jordbruksverket. Svenskarna äter nu en större andel svenskt kött än tidigare år och väljer samtidigt bort det importerade. Det beror på att importen av kött minskar i något snabbare takt än vad konsumtionen av kött gör, vilket leder till att den svenska marknadsandelen ökar.

– Vi har mätt svenska folkets förtroende och preferens för svenskt kött varje år sedan 2010 och det är glädjande att vi fortsatt ser att det är det svenska köttet som med all rätt förknippas med hållbarhet, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött. 

Så här ser svaren ut på frågan om vilka som är de viktigaste åtgärderna som vi i Sverige kan genomföra för att minska vår klimatpåverkan:

  • Minska matsvinnet: 56%
  • Ersätta fossil energi och bränslen: 55%
  • Minska konsumtionen av importerade mat: 52%
  • Minska flygandet: 40%
  • Minska köttkonsumtionen: 28%

 AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: