Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

”När jag väl sett ett problem kan jag inte blunda för det”

Med lika delar engagemang, kompetens och otålighet driver Maria Svantemark det nordiska hållbarhetsarbetet på Findus, både strategiskt och operationellt, och har nyligen presenterat 2018 års ambitiösa hållbarhetsrapport.
– Vi har alla ett gemensamt ansvar för hälsan och planeten, säger hon till Livsmedel i fokus.

”När jag väl sett ett problem kan jag inte blunda för det”

Findus hållbarhetsstrategi

I Findus nya hållbarhetsstrategi ingår konkreta målsättningar, som till exempel att all odlad fisk ska vara ASC-märkt under 2020, att alla grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis enligt Farm Sustainability Assessment (FSA) senast 2025, och att matsvinnet i fabrik och logistikkedja ska halveras till 2030. – Vi har valt att prioritera de områden där vi kan göra verklig skillnad. Vi ska helt enkelt göra mest där vår påverkan är som störst, säger Maria Svantemark.

Som liten drömde Maria Svantermark om att bli veterinär men intresset för hållbarhetsfrågor tog henne en annan väg.

– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur och är uppvuxen med hundar och hästar. Men jag insåg att vill man göra verklig skillnad så är det produktionsdjur man ska jobba med. Det var därför det blev livsmedel, säger hon.

Första jobbet efter högre studier inom hållbarhet och miljövetenskap var som hållbarhetsansvarig på Findus Sverige. Hösten 2017 avancerade hon till nordisk hållbarhetschef, i samband med ett strategiskt skifte där hållbarhetsfrågorna kom högre upp på agendan. Det innebär att hon numera även sitter med i ledningsgrupperna för både Norge, Sverige och Norden, och i kraft av företagets storlek verkligen kan göra skillnad.

– Generellt sett ligger vi långt framme här i Sverige när det gäller hållbarhet och brukar exempelvis toppa Sustainable Development Goal Index som nation. Och eftersom Findus har jobbat med hållbarhet i alla år medan vår moderkoncern Nomad Foods är rätt ung har vi en viktig position när det gäller att driva förändring inom koncernen – och därmed på den globala arenan, säger Maria Svantemark.

I samband med att Findus Sverige presenterar 2018 års hållbarhetsrapport lanserar företaget Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi, ”Vår väg mot en hållbar framtid” med tydliga riktlinjer och mål för hur koncernen ska utveckla sinproduktion och hantering av livsmedel fram till år 2030.  

– Målsättningarna inom koncernen är fullt realistiska men ser man på den svenska marknaden så har vi redan kommit längre i flera avseenden, inte minst vad gäller fisk. Där har koncernen satt målet till 100 procent certifierad fisk till år 2025 medan vi är där i Sverige redan 2020.

Det finns även andra frågor som av olika skäl blivit mer uppmärksammade i Sverige – som exempelvis det här med fossilfria transporter – vilket gör att Findus kan ta med sig kunskap och initiativ in i Nomad Foods.

– När vi utvecklade den koncernövergripande strategin så utgick vi från det strategiska arbete vi redan gjort i Sverige.

Sedan är det inte alltid så att Sverige är bäst i klassen och har de bästa lösningarna för allting. Maria Svantemark berättar att man i Norge har en helt annan skjuts i frågor om matsvinn och om problemet med plast i haven.

– Det är viktigt att vara ödmjuk och lära av andra. Framförallt är man i Norge duktiga på att ha ett branschövergripande tänk som vi kan lära oss av, så att man inte bara skjuter problemen längre bak eller fram i värdekedjan.

Biologisk mångfald har blivit väldigt i ropet. Hur jobbar ni med det?

– Vi är stora inom grönsaksodling och samarbetar med kontraktsodlande bönder som odlar till exempel ärter certifierade enligt Svenskt Sigills klimatcertifiering. Vi ska utöka vårt ansvarstagande så att alla grönsaker vi odlar i egen regi samt köper in ska komma från verifierat hållbart jordbruk enligt en global standard, Farm Sustainability Assessment (FSA), där biologisk mångfald ingår som ett av flera kriterier.

Dessutom, säger hon, är den palmolja som används i produktionen certifierad och segregerad, vilket också innebär bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

Hur kan Findus bli ännu bättre på hållbarhet?

– Genom att ha en kontinuerlig omvärldsbevakning och hela tiden utmana oss själva. Nästa fokus är våra egna fabriker och ha robusta målsättningar för dem. Det handlar till exempel om att minska energi- och vattenanvändningen, att minska koldioxidutsläppen, avfallet och matsvinnet – att bli bättre på att ta vara på resurserna helt enkelt, säger Maria Svantemark, och berättar att man har flera spännande projekt på gång för att halvera matsvinnet till år 2030.

Kan du ge något exempel?

– Det är ju lite hemligt än så länge men vi tittar bland annat på hur vi tillsammans med kund ska kunna utveckla en helt ny och spännande grönsaksprodukt av sådant som i dag blir matsvinn.

Vad driver dig?

– Att jag vill förändra. Och har jag väl sett ett problem så kan jag inte blunda för det.

 AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Nyhetsbrev Diversified (1)