Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu blir det lättare att göra rätt

En enda väg in till alla myndigheter ska förenkla livet för alla livsmedelsföretagare. Nu har Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket tagit fram en prototyp till den nya tjänst som många väntar på.

Nu blir det lättare att göra rätt
Företag som vill starta vattenbruk är först ut med att få pröva den nya digitala tjänsten. Det här är en odling av brunalger på Västkusten. Foto: Wouter Visch

Med den nya tjänsten behöver företagaren bara registrera sina uppgifter en gång för att lämna uppgifter och söka tillstånd. Tjänsten kommer också att informera om status på företagens ärenden och förmedla återkoppling från myndigheter och kommuner. Dessutom skickar tjänsten notiser om viktiga händelser som berör företaget, till exempelvis om ett tillstånd behöver förnyas.

– Vi har kartlagt behoven och tagit fram en modell som vi tror på. Nu ska den standardiseras, säger Åsa Talamo, enhetschef för avdelningen enklare myndighetskontakter på Tillväxtverket.

Tjänsten, som än så länge är en prototyp, kommer att finnas på den myndighetsgemensamma plattformen verksamt.se.

Nästa steg är att göra verklighet av prototypen och skapa en digital tjänst där företagaren möter myndigheter och kommun i ett gemensamt gränssnitt. Först ut är företag som vill starta vattenbruk, det vill säga företag som odlar fisk, skaldjur eller alger.

När är den klar?

– Jag vågar inte lova när eftersom det är många strategiska avväganden som måste göras. Det är också något vi behöver ta fram tillsammans med företagen och berörda myndigheter, säger Åsa Talamo.

Redan nu finns det dock övergripande checklistor för att starta vattenbruk och biodling på verksamt.se.

– Jag vet att inte minst vattenbruksföretagen redan haft stor glädje av den här checklistan, den ger en bra överblick över startprocessen, säger Åsa Talamo.

​Tanken är att tjänsten ska byggas ut allteftersom och att fler branscher i livsmedelskedjan ska inkluderas efterhand.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: