Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu blir Ikeas mat ännu grönare

Ikea ska bli självförsörjande på sallad, som en del i koncernens hållbarhetsstrategi. Under nästa år börjar sallad odlas i stora containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg i samarbete med företaget Bonbio.

Nu blir Ikeas mat ännu grönare
Ikeas sallad ska odlas hydroponiskt. Det innebär att grödornas rötter får växtnäring via vatten som cirkuleras. Därmed kommer de att behöva endast 10 procent av den mängd vatten som konventionell odling vanligtvis behöver.

 

Ikeas egen sallad ska odlas i näring som utvunnits från matavfallet i ett cirkulärt kretslopp. Till en början kommer salladen att serveras i personalmatsalarna, men ambitionen är att i framtiden även kunna servera den i varuhusens restauranger.

– Mer än 25 procent av världens koldioxidutsläpp kommer från livsmedel. Vi testar den här cirkulära odlingsmodellen som en del av vår strävan att hitta nya, innovativa och mer hållbara lösningar för matproduktion, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea Sverige.

Projektet inleds med att odla sallad i högteknologiska odlingscontainrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg under ett års tid. Ambitionen är att odlingen ska ske med växtnäring som återvinns från 100 procent organiskt avfall. Ikea Sveriges matavfall går redan i dag till olika återvinningsanläggningar, bland annat biogasanläggningen i Helsingborg som drivs av Bonbios systerföretag OX2 Bio. Det är i den anläggningen som matavfallet förädlas till växtnäring.

– Genom att styra ljus, temperatur, bevattning och näringstillförsel är vi oberoende av årstider och kan säkra en stor produktion av närodlade och färska grödor året runt, säger Fredrik Olrog, vd på Bonbio.

På sikt hoppas Ingka-koncernen, den största franchiseetageren verksam inom Ikea-varumärket, att kunna bli självförsörjande med närodlad, cirkulär sallad och annat bladgrönt.

– Med den cirkulära processen slipper vi långa transporter, sänker vattenåtgången och behöver varken jord eller bekämpningsmedel. Elen som behövs för att driva odlingarna kommer dessutom från våra egna vindkraftsanläggningar, säger Catarina Englund, innovationschef på Ingka-koncernen.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev