Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu blir Livsmedelsakademin och Packbridge sambo

Livsmedelsakademin och Packbridge flyttar ihop för att stärka arbetet för en innovativ och hållbar livsmedelskedja.
– Tillsammans kan vi ta oss an de stora frågorna som enskilda parter inte kan lösa på egen hand, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

Nu blir Livsmedelsakademin och Packbridge sambo
Marie Malmberg Lavsen, vd på Packbridge och Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Medlemsföretag

Bland de båda organisationernas medlemmar finns Orkla, Findus, Tetra Pak, Oatly, Axfood, Multivac, SYSAV, AR Packaging, Scanfill, Lantmännen, Lunds universitet och LTH, ett stort antal kommuner och innovativa SME.

De båda Skånebaserade organisationerna Livsmedelsakademin och Packbridge har tillsammans 250 medlemsorganisationer inom det privata näringslivet, offentlig sektor och forskning. Nu flyttar de ihop på samma adress på Anckargripsgatan i Malmö.

– Vi får en kraftfull plattform som blir ett viktigt och positivt steg till att stärka Skåne som en stark livsmedelsregion, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin.

Sverige är beroende av skånsk livsmedelsnäring, som står för nästan en fjärdedel av all produktion i landet. Att utveckla en cirkulär livsmedelskedja, där resurserna används så effektivt som möjligt utan spill, är en av utmaningarna. Här har de båda organisationerna redan ett tätt samarbete. Tillsammans med IUC Syd driver de ett projekt som går på djupet i orsakerna till matsvinn i hela livsmedelskedjan, från producent, grossist och handel till konsument. I början av 2020 kommer man föreslå ett antal åtgärder som livsmedelsnäringen kan göra för att minska matsvinnet.

Skånes livsmedelsstrategi anger visionen att Skåne år 2030 ska ligga långt fram internationellt sett vad gäller den cirkulära ekonomin. Samhandling ska bidra till att en allt större del av maten förpackas i material som bidrar till ökad hållbarhet.

– Problematiken kring matsvinn är ett bra exempel där ett tätare samarbete mellan Livsmedelsakademin och Packbridge kan bidra till minskad klimatpåverkan. Framtidens förpackningar är designade på ett sätt som minskar matsvinnet, säger Marie Malmberg Lavsen, vd på Packbridge.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev