Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu ska svenska kött- och charkprodukter slå utomlands

Kött och Charkföretagen gör en stor satsning på export av förädlat kött och charkuterier tillsammans med Business Sweden.
– Vi hoppas den här satsningen ska göra att fler framför allt små och medelstora kött- och charkföretag vågar satsa på export, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Nu ska svenska kött- och charkprodukter slå utomlands
Foto: Svenskt Kött.

Business Sweden har gjort en omfattande analys av exportpotentialen för Sveriges tolv viktigaste exportsegment inom livsmedel, inom ramen regeringens livsmedelsstrategi. Kött är ett av segmenten.

Med start i dag kommer Kött och Charkföretagen tillsammans med livsmedelsansvariga för Business Sweden att presentera de lokala förutsättningarna och möjligheterna för de utvalda marknaderna samt lyfta vilka frågor företagen bör tänka på i samband med en internationell expansion. 

– För att vi skall nå ett mål i Sverige om en fördubblad livsmedelsexport till 2030 är det viktigt att alla delar i exportprocessen – från marknadstillträde via marknadsanalys och andra förberedelser – är väl kända hos alla livsmedelsföretag, säger Magnus Därth. 

I ett första steg kommer fyra utvalda marknader att introduceras för kött- och charkföretagen: Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Hongkong. 

– Det finns en stor outnyttjad potential på marknader utanför Sverige för våra medlemmar och målet med satsningen är att fler ska våga realisera sina exportidéer, säger Magnus Därth. 

comments powered by Disqus
Annons: Algol
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Svenskmarkning