Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu ska svenska kött- och charkprodukter slå utomlands

Kött och Charkföretagen gör en stor satsning på export av förädlat kött och charkuterier tillsammans med Business Sweden.
– Vi hoppas den här satsningen ska göra att fler framför allt små och medelstora kött- och charkföretag vågar satsa på export, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Nu ska svenska kött- och charkprodukter slå utomlands
Foto: Svenskt Kött.

Business Sweden har gjort en omfattande analys av exportpotentialen för Sveriges tolv viktigaste exportsegment inom livsmedel, inom ramen regeringens livsmedelsstrategi. Kött är ett av segmenten.

Med start i dag kommer Kött och Charkföretagen tillsammans med livsmedelsansvariga för Business Sweden att presentera de lokala förutsättningarna och möjligheterna för de utvalda marknaderna samt lyfta vilka frågor företagen bör tänka på i samband med en internationell expansion. 

– För att vi skall nå ett mål i Sverige om en fördubblad livsmedelsexport till 2030 är det viktigt att alla delar i exportprocessen – från marknadstillträde via marknadsanalys och andra förberedelser – är väl kända hos alla livsmedelsföretag, säger Magnus Därth. 

I ett första steg kommer fyra utvalda marknader att introduceras för kött- och charkföretagen: Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Hongkong. 

– Det finns en stor outnyttjad potential på marknader utanför Sverige för våra medlemmar och målet med satsningen är att fler ska våga realisera sina exportidéer, säger Magnus Därth. 

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Triolab Nyhetsbrev