Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu startar uppdateringen av NNR

År 2022 ska den nya versionen av NNR, de nordiska näringsrekommendationerna, vara klar. En spännande nyhet – inte minst för alla som jobbar i livsmedelsbranschen – är att vem som helst kan komma med förslag på ämnesområden som expertgruppen ska utvärdera.

Nu startar uppdateringen av NNR
Foto: Shutterstock.

I takt med att det kommer nya forskningsrön om samband mellan mat, näringsämnen och hälsa uppdateras de nordiska näringsrekommendationerna. Den version som gäller nu lanserades 2012.

Nya NNR 2022 ska på samma sätt som den nuvarande innehålla uppdaterade rekommenderade mängder av energi samt makro- och mikronäringsämnen. NNR 2022 ska även innehålla evidensbaserade plattformar för de olika ländernas nationella kostråd. Dessa ska också inkludera övervikt och fetma samt miljö- och hållbarhetsaspekter.

En kommitté med ledamöter från Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ansvarar för att organisera arbetet, som leds från Norge.

Från Sverige ingår bland andra Hanna Eneroth, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket, i kommittén. Hon berättar att arbetsmetoderna utvecklats sedan de nuvarande rekommendationerna sammanställdes.

– En stor nyhet är att det är öppet för vem som helst att föreslå vilka ämnesområden som ska prioriteras för systematiska litteraturöversikter som är den mest omfattande typen av översyn, säger Hanna Eneroth, som tydligt märker att många är intresserade och har stora förväntningar på de uppdaterade rekommendationerna.

ANNA K SJÖGREN

På projektets hemsida kan man följa hur arbetet fortlöper och lämna sina förslag innan den 31 oktober 2019. Läs mer här!

 

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: