Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nu växer framtidstron bland Sveriges bönder

Trots att jordbruket drabbades hårt av fjolårets torka känner två av tre bönder framtidstro. Inte minst på grund av den ökade efterfrågan på svensk mat. Det visar en färsk undersökning bland 1 100 av LRF:s medlemmar.

Nu växer framtidstron bland Sveriges bönder
Foto: Shutterstock.

Mer om undersökningen

Ipsos gör på LRF:s uppdrag en årlig representativ undersökning bland 1 100 företagare inom det gröna näringslivet, slumpvis fördelat över hela landet. Årets resultat visar att framtidstron bland lantbrukarna, att leva och driva företag på landsbygden, till och med stigit med två procentenheter, från 62 till 64 procent, jämfört med 2018.

En viktig anledning till den växande optimismen är att viktiga jordbruksfrågor som matkvalitet, svenskproducerat, ökad inhemsk försörjningsgrad och klimatfrågor just nu finns i de flesta svenskars medvetande.

– Sveriges bönder känner allmänhetens förtroende och stöd. Om vi även får rätt förutsättningar av politiker och myndigheter så ser vi stora möjligheter att öka den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

Fjolårets torka innebar försämrade skörderesultat och brist på foder, vilket har tärt på många lantbruksföretagares likviditet. Just nu finns det en oro bland de flesta lantbrukare hur sommarvädret kommer att utveckla sig. En ny torkperiod riskerar att slå ut de små och mellanstora lantbruk som redan har pressade marginaler.

– För att bibehålla optimismen behövs stöd från landets kommuner med att exempelvis garantera att lantbruksdjuren kan få vatten vid en ihållande torka, säger Palle Borgström.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: