Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny branschöverenskommelse ska minska matsvinnet

IVL Svenska Miljöinstitutet vill minska matsvinnet som uppstår i glappet mellan de olika leden i livsmedelskedjan. Tillsammans med myndigheter och en lång rad livsmedelsföretag har man därför startat ett initiativ för att ta fram en svensk frivillig överenskommelse.

Ny branschöverenskommelse ska minska matsvinnet

De medverkar också i initiativet

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, WWF, näringsdepartementet, Jordbruksverket, Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Avfall Sverige, Martin och Servera, Sodexo, Atria, Visita, Livsmedelsföretagen, Sveriges bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel, Compass group och LRF.

I flera europeiska länder har frivilliga överenskommelser i livsmedelsindustrin lett till kraftigt minskat matsvinn i livsmedelskedjan.

– Mycket av matavfallet uppstår i glappet mellan de olika leden i livsmedelskedjan. Genom frivilliga överenskommelser kan vi samla aktörer från hela kedjan, från produktion till handel, och minska matsvinnet från alla håll, säger Åsa Stenmarck, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL leder det ettåriga projektet, tillsammans med SCB och brittiska Waste and Resources Action Programme, WRAP, och en rad svenska samarbetspartners (se ruta).

Projektet ska ta fram ett förslag till hur en svensk frivillig överenskommelse bör läggas upp. Målet är att arbetet sedan ska fortsätta med en etablering av en frivillig överenskommelse under 2020.

– Erfarenheten från länder som har infört frivilliga överenskommelser har varit väldigt positiva. I Storbritannien har till exempel matavfallet minskat med tjugo procent sedan 2012, säger Åsa Stenmarck.

Enligt en studie från World Resources Institute sparar företag som investerar för minskat matsvinn cirka 14 gånger investeringen.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019