Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny forskning ska underlätta livet för matallergiker

En stor del av Sveriges befolkning lider av matallergi och begränsas därför i sin vardag. Nu satsar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom området barn med matallergi.

Ny forskning ska underlätta livet för matallergiker
Foto: Shutterstock.

Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond har sedan starten delat ut mer än 175 miljoner till patientnära forskning. Under det här året kommer forskningsfonden påbörja ett projekt för att undersöka ”vetenskapliga kunskapsluckor”.

– Vi hoppas kunna identifiera de behov som barnfamiljer med matallergi har, av allergiforskning och information, och göra en riktad utlysning för vidare forskning av de kunskapsluckor som framkommer från inkomna svar, säger Robert Hejdenberg, ordförande Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till att kunskapen om matallergi ökar och kan hjälpa barnfamiljer i deras vardag.

Projektet kommer inledas med en enkät riktad till allmänheten, där de kan ge information kring vad de upplever som svårt med matallergi. Svar från enkäten kommer ligga till grund för att ta fram vetenskapliga forskningsprogram. 

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019