Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny forskning visar: Brödsvinnet motsvarar 350 limpor per minut

Den totala mängden brödsvinn är 80 400 ton per år i Sverige. Det visar en ny vetenskaplig studie från Högskolan i Borås och SLU. Svinnet inkluderar hela värdekedjan, från bagerier till livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll.

Ny forskning visar: Brödsvinnet motsvarar 350 limpor per minut
Foto: Shutterstock.

Gammalt bröd blir nytt tyg

Vid Högskolan i Borås forskar man just nu även kring om brödavfall kan omvandlas till nya produkter med hjälp av så kallade filamentösa svampar som odlas på brödavfall i bioreaktorer. När brödet har blivit en biomassa av svamp tas proteinet bort och kan användas som mat eller djurfoder. De cellväggsfibrer som finns kvar av svamparna används dels för att spinna ett garn, dels för att skapa nonwoven textil. Förhoppningen är att svampen ska kunna omvandlas och användas till kläder, medicinska applikationer eller möbeltextilier.

Forskare från Högskolan i Borås och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har tillsammans med en Axfood och Fazer bageri fokuserat på brödsvinn och vilka förebyggande åtgärder som kan sättas in, som både är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

– En mycket stor del av den mat som slängs i butiker är bröd. Jag kunde inte föreställa mig att bröd, som är så lätt, skulle utgöra en sådan stor del, säger Kim Bolton, professor inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

Han tycker att det är anmärkningsvärt att svinnet sker i hela kedjan; när det gäller annan sorts matsvinn står nämligen hushållen för den övervägande delen.

Mängden 80 000 ton per år är lika med att slänga 350 limpor bröd per minut. Och kostnaden är 2,4 miljarder kronor per år om man räknar 30 kronor per kilo bröd. 

Ett viktigt arbete framöver blir att samla aktörer, stora bagerier och livsmedelskedjor och skapa en lösning på problemet.

– Våra samarbetspartners gör ett fantastiskt jobb genom att faktiskt vilja ta tag i detta och hitta åtgärder. De är också väldigt måna om att vi ska berätta för andra bagerier och leverantörer om resultaten, säger Kim Bolton.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev