Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny rapport avslöjar hur matsvinn blev den stora miljöfrågan

Matsvinn har snabbt gått från att vara en ickefråga till att bli miljöfrågan i fokus, både i samhället i stort men i synnerhet inom livsmedelsbranschen. Den ökade mediebevakningen är en av nyckelfaktorerna bakom förändringen.

Ny rapport avslöjar hur matsvinn blev den stora miljöfrågan
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet...

...har letts av Statistikmyndigheten SCB och finansierats av Naturvårdsverkets forskningsanslag genom satsningen Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen.

I en ny studie har forskare och experter från IVL Svenska Miljöinstitutet, Statistikmyndigheten SCB och Linnéuniversitetet undersökt hur matavfall på tio år blivit en så framträdande miljöfråga. De har kombinerat kvantitativa och kvalitativa metoder för att förstå både hur förändringen kom till och vad den har inneburit.

En medieanalys som projektet har genomfört visar att rapporteringen kring matavfall och matsvinn ökade drastiskt i svensk media mellan åren 2008 och 2018.

– Förenklat kan förändringen beskrivas som att rapporteringen utvecklades från att matavfall och matsvinn etablerades som ett problem i början av perioden genom att man visade siffror på dess omfattning, till att det beskrevs som ett stort miljö- och klimatproblem runt år 2013 med fler ansvariga än endast konsumenter. Från 2016 och framåt framställs matavfall mer som ett gemensamt problem genom hela kedjan, från producent till konsument, myndigheter och på politisk nivå, säger Åsa Nyblom, etnolog och miljösociolog på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den ökade mediebevakningen lyfts av intervjuade experter och butiksanställda fram som en av nyckelfaktorerna bakom förändringen i synen på matavfall. En annan viktig del var när Konsumentföreningen Stockholm tog initiativ till att börja mäta omfattningen av hushållens matavfall. Det gjorde matsvinnet synligt och la också grunden till Samverkansgruppen för minskat matavfall, SaMMa, ett nätverk där myndigheter, forskare, intresseorganisationer och aktörer i olika delar av livsmedelskedjan arbetar tillsammans för att minska matavfall.

– Medias roll både som katalysator och som motivationsfaktor för att driva förändring kan nog inte underskattas i det här fallet – och det användes också medvetet av de aktörer som ville påverka i frågan, säger Åsa Nyblom.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev