Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny rapport vidgar synen på fett

En rapport med fakta om fetter och oljor i livsmedel, deras produktion och påverkan på miljö och hälsa presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 8 februari.

Ny rapport vidgar synen på fett

Rapporten är sammanställd av Gunnar Rundgren, som är expert på jordbruk och livsmedelssystem. Initiativtagare och uppdragsgivare är ”MatLust” som är ett EU-projekt i Stockholmsregionen med syfte att utveckla en hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa.

Bakgrunden är de frågor från företag och måltidsverksamheter om fett som möter MatLust i deras arbete. Dessa handlar ofta om palmolja - om det alltid är det sämsta alternativet och om ekologisk eller RSPO-certifierad palmolja är bättre alternativ.

Miljöeffekterna av produktionen av olika oljor skiljer sig över världen. Avskogning för att anlägga nya odlingar är troligen det största problemet. Man behöver se till hela systemet snarare än till en enskild gröda för att få den fulla bilden av miljöpåverkan, framkommer i rapporten. Oljepalmen är en effektiv fettproducent, skörden av palmolja är cirka tio gånger högre än sojaolja och fem gånger högre än rapsolja per hektar. Användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel är måttlig och lägre än för andra oljeväxter. Odlingar av oljepalm driver avskogning, stora delar av odlingarna anläggs på torvjordar och när dessa röjs för odling frigörs stora mängder koldioxid.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) startades 2004 och främjar hållbar produktion av palmolja, cirka 17 procent av den globala produktionen av palmolja var certifierad 2016. Världsproduktionen av ekologisk palmolja är försvinnande liten (4000 hektar) och har minskat under de senaste åren.

- Det är omöjligt att ge ett entydigt svar på vilket fett man ska välja som konsument eller livsmedelsföretagare, säger Gunnar Rundgren.

Han förklarar att det beror på vad man prioriterar av pris, teknisk funktion, hälsa eller miljö. Rapporten innehåller en enkel bedömningsmall där olika fetters egenskaper på miljö och hälsa har uppskattats.

I rapporten framkommer att palmolja är världens mest använda vegetabiliska olja. Världsproduktionen ökade från 15,2 miljoner ton 1995 till 61,4 ton 2014. De största volymerna produceras i Indonesien och Malaysia. Odlingar av oljepalm och vidareförädlingen sysselsätter direkt och indirekt cirka 5 miljoner människor i Indonesien. Eftersom palmolja tål höga temperaturer och inte behöver härdas är den ett förstahandsval för stora delar av livsmedelsindustrin. Det är främst i fattigare länder som palmolja används, EU står för cirka 15 procent av importen. Det är inte konsumtionen av palmolja i de rikare länderna som driver palmoljeodlingarna. Efter palmolja är det sojaolja och rapsolja som används mest. Animaliskt fett, i form av smör och ister spelar fortfarande en viktig roll även om den minskat.  Världsproduktionen av animaliskt fett är ungefär lika stor som rapsolja (ca 22 miljoner ton).

Rapsolja samt smör och andra animaliska fetter finns för den som vill välja närproducerat fett i Sverige. Gunnar Rundgren berättar om andra möjliga alternativ, till exempel lupinolja, camelinaolja (av oljedådra) och havreolja. Sverige har goda möjligheter att producera animaliskt fett.

Rapport MatLust

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: