Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny satsning ska säkra branschens tillgång på kompetens

Regeringen satsar två miljoner för att inventera livsmedelssektorns kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar.
– Kompetensförsörjningen är helt avgörande för branschens utveckling, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen.

Ny satsning ska säkra branschens tillgång på kompetens
Foto: Shutterstock.

Svårigheterna med att rekrytera personal inom bland annat kött- och charkindustrin är ett stort problem som i förlängningen hämmar branschens utveckling.

När Livsmedelsstrategins andra handlingsplan nyligen presenterades var kompetensförsörjning därför en välkommen satsning.

– Det är helt avgörande för att företagen ska kunna ta fram mer innovativa och högkvalitativa produkter och i förlängningen för att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka, säger Magnus Därth på Kött och Charkföretagen, och förklarar att svårigheterna med att rekrytera kompetent personal förstärs av stora pensionsavgångar under kommande år.

– För att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion är tillgång till arbetskraft med rätt kompetens speciellt viktigt. Kött- och charkindustrin utgör en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion och kompetensfrågan har visat sig speciellt utmanande här, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Branschen sysselsätter cirka 10 000 personer i Sverige. Kött- och charkindustrin är också en av de branscher som kan bidra till att nyanlända snabbt kan få en egen försörjning, om bara relevanta utbildningar finns att tillgå.

Satsningen kommer att ske under 2020 och genomföras av branschorganisationen Kött och Charkföretagen, KCF.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: