Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny studie ger grönt ljus för rött kött – men möts även av kritik

Att äta rött kött ökar inte risken för cancer, enligt nya rön som presenteras i den medicinska tidskriften Annals of Internal Medicine. Men studien möts av skarp kritik av flera nutritionsexperter.
– Vårt råd är fortsatt att begränsa intaget av rött kött och chark, säger Bettina Julin, nutritionist på Livsmedelsverket.

Ny studie ger grönt ljus för rött kött – men möts även av kritik
Foto: Shutterstock.

Att rött kött och charkprodukter inte alltid är så bra för hälsan är ett påstående vi vant oss vid. Världshälsoorganisationen WHO har länge beskrivit processat kött som cancerogent och rött kött som antagligen cancerogent.

Men nya rön, som bygger på en genomgång av flera tidigare studier och där en stor grupp med internationella forskare granskat resultaten, visar svaga bevis för sambandet mellan cancer och konsumtion av rött kött och chark.

– Kött är generellt ifrågasatt i debatten idag och det är inte alltid uppfattningar är baserade på erkänd forskning och fakta. Den här studien som tittat på hälsoeffekter är seriös och har inte kunnat visa koppling mellan cancer och köttkonsumtion, säger Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött, till Livsmedel i fokus.

Hon tycker att det beklagligt att kött, som egentligen är ett näringsrikt livsmedel, ofta utmålats som lika cancerframkallande som rökning.

– Vill man ta ansvar både för sin hälsa och för klimatet är det viktigaste fortfarande att äta balanserat och att välja mat som producerats på ett hållbart sätt. Men att välja bort rött kött och charkprodukter helt enbart på grund av rädsla för att drabbas av cancer – det behöver man inte göra, säger hon.

Men att helt omvärdera det röda köttets roll vad gäller cancer möter även en del kritik från nutritionsexperter. 

– Man kan aldrig vara 100 procent säker på att något är ohälsosamt, men just med processat kött är man hyfsat säker på att det är sämre för hälsan för de flesta, säger Emily Sonestedt, nutritionsepidemiolog vid Lunds universitet, i en intervju i Svenska Dagbladet.

Genomgången visar bland annat att en minskning med tre portioner rött kött i veckan bara minskar dödligheten i cancer med sju fall per tusen personer, men det tycker inte Emily Sonestedt är så bara:

– På det stora hela gör det ju ganska mycket om det är sju fall på tusen som inte dör, det är ändå sju personer man räddar genom ganska realistiska minskningar, säger hon till tidningen.

Bettina Julin, med dr och nutritionist på Livsmedelsverket, förklarar att artikelförfattarnas slutsatser och rekommendationer skiljer sig markant från vad andra institutioner kommit fram till. Hon är även kritisk till den metod som författarna har använt sig av för att bedöma om en studie är bra eller dålig eftersom den inte är lämplig att använda på koststudier.

Kommer det här att påverka Livsmedelsverkets kostråd?

– Livsmedelsverkets råd är fortsatt att begränsa intaget av rött kött och chark och att inte äta mer än 500 gram i veckan, varav en mindre del bör vara chark. Att minska intaget av rött kött handlar inte bara om cancerrisk utan är också ett sätt att få in mer växtbaserade livsmedel i kosten, som grönsaker och fullkorn. Sådana livsmedel behöver befolkningen äta mer av, både ur ett miljö- och hälsoperspektiv, säger Bettina Julin.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: