Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny studie: Konsumenterna betalar gärna mer för ökat djurskydd

Åtta av tio konsumenter betalar gärna mer för kyckling som producerats med ett förbättrat djurskydd, enligt en undersökning från Novus som genomförts på uppdrag av Djurens Rätt.
Men branschorganisationen Svensk Fågel menar att svensk kycklinguppfödning redan är i framkant.

Ny studie: Konsumenterna betalar gärna mer för ökat djurskydd
Foto: Shutterstock.

Svenska folket gillar att äta kyckling. Kycklingproduktionen är den typ av lantbruksverksamhet med djur som har växt mest de senaste decennierna. bara under de senaste tio åren har den totala förbrukningen och produktionen av kyckling stigit med omkring 40 procent, enligt siffror från Jordbruksverket.

Även själva kycklingarna växer snabbt, enligt Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt, Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation.

– I dag växer en genomsnittlig kyckling från en födelsevikt på 40 gram upp till en slaktvikt på två kilo på 35 dagar på grund av att man använder snabbväxande hybrider. Det innebär att de ökar sin kroppsvikt med 5 000 procent – det är inte naturligt, säger hon.

För att mäta allmänhetens inställning till hur kycklingar som föds upp för konsumtion behandlas i dag har Djurens Rätt, i samarbete med Novus, genomfört en undersökning där drygt 1 000 personer mellan 18 och 79 år deltagit. Resultatet visar bland annat att åtta av tio konsumenter tycker att kycklingarna ska få vistas åtminstone delvis utomhus, och att de inte tycker att snabbväxande hybrider ska få lov att användas.

– Det vi tycker är intressant i den undersökningen är att 80 procent av de tillfrågade säger att de faktiskt är villiga att betala mer för kyckling som fötts upp med en högre grad av djurskydd. Och det borde vara intressant för livsmedelsproducenterna, säger Nathalie Söderström.

Men Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel, menar att svensk kycklinguppfödning ligger i framkant både när det gäller djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

– Vi har en av Europas tuffaste djurskyddslagstiftning och bland den lägsta antibiotikaanvändningen, vilket är ett kvitto på att djuren är friska och mår bra. Och vi arbetar inte bara med enstaka faktorer utan ser även till god djurhälsa och god livsmedelssäkerhet i stort, säger hon.

Vad säger du om kritiken kring snabbväxande kycklingar?

– De kycklingar som vi använder här i Sverige är korsade raser som är anpassade för vår uppfödningsmodell och som ska vara friska och robusta. Har man rätt foder och rätt skötsel så är det här inget problem. Vi har även långsamväxande raser för nischuppfödning, men de står för knappt en procent av den svenska konsumtionen.

Och det här med möjligheten för kycklingarna att vistas ute?

– Utomhus ökar risken för olika fjäderfäsjukdomar som fågelinfluensa, och det ökar även risken för smittor som kan överföras till människor – och en kyckling som går ute bär i princip alltid på campylobacter. Visst låter det bra att djuren ska få gå ut men för kyckling som ska konsumeras behöver man både skapa bra komfort och en så säker produkt som möjligt. Den kombinationen är det inte många som klarar men här i Sverige lyckas vi med det.

AGNETA RENMARK

 

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: