Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Ny undersökning: Konsumenterna vill ha svensk kyckling

Att kycklingen är svensk och att maten är trygg är allt viktigare för svenska folket, enligt en ny marknadsundersökning från branschorganisationen Svensk Fågel. Säker och trygg mat är viktigast i målgruppen med kvinnor över 30 år medan ursprung och hållbarhet är avgörande i yngre åldrar.

Ny undersökning: Konsumenterna vill ha svensk  kyckling
Foto: Shutterstock.

Mer om undersökningen

Svensk Fågel utförde den 10-13 september 2019 en marknadsundersökning via IPSOS där 1 082 respondenter, män och kvinnor 16-65 år, ur ett riksrepresentativt urval svarade på frågor om attityder kring konsumtion av kyckling.

Konsumtionen av kött minskar medan efterfrågan på svensk kyckling ökar. Det visar Svensk Fågels nya marknadsundersökning, vilket även bekräftas av den senaste statistiken från Jordbruksverket.

– Vi ser ett allt större intresse från svenska konsumenter att köpa svensk kyckling med hög kvalitet, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel.

De faktorer som avgör köp av svensk kyckling är förutom livsmedelssäkerhet och hållbarhet just själva ursprunget; konsumenterna vill stödja svenska bönder.

Andelen ätfärdiga produkter, till exempel färdiggrillad, skivad kyckling ökar också trots att idealet om att ”laga mat från grunden” värderas högt av många konsumenter.

Undersökningen visar också att kännedomen om Svensk Fågels ursprungs- och kvalitetsmärke fortsätter att öka: Allt fler känner till den Gula Pippin, som associeras med god smak, hög kvalitet, låg användning av antibiotikabehandling, fri från salmonella, närproducerat samt att kycklingen är uppfödd under ett strängt djuromsorgsprogram.

– Genom Gula Pippin underlättar vi för konsumenterna att göra rätt val, säger Maria Donis.

AGNETA RENMARK

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev