Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nya branschriktlinjer ska få odlade fiskar att må bättre

Odlad med Omtanke är namnet på branschorganisationen Matfiskodlarnas nya nationella branschriktlinjer. De har tagits fram i samarbete med Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SLU Aquaculture och Swemarc, och har fokus på både djurhälsa och djurvälfärd.

Nya branschriktlinjer ska få odlade fiskar att må bättre
Foto: SLU.

Branschorganisationen Matfiskodlarna har under två år arbetat med att ta fram en ”code of practice” för den svenska fiskodlingsbranschen. Projektet har finansierats med medel från Jordbruksverket och riktlinjerna har fått godkännande som nationella branschriktlinjer och presenteras 27 mars i Uppsala.

Riktlinjerna är anpassade för att kunna användas inom fiskodling med alla typer av odlingsteknik och för alla olika syften; såväl kompensations- och sättfiskodling som matfiskodling. 

Branschriktlinjerna har ett fokus på djurhälsa och djurvälfärd och syftet är att ena branschen kring gemensamma riktlinjer och därigenom skapa förutsättningar för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar bransch med välmående fiskar.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Global Werbeagentur Nürnberg Nyhetsbrev Diversified (1)