Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nya miljoner ska boosta den svenska livsmedelsexporten

Business Sweden får 16 miljoner kronor för att öka livsmedelsexporten under 2019.
– Min ambition är att skapa förutsättningar för svenska livsmedelsföretag att lyckas på exportmarknaden, säger Jennie Nilsson, Sveriges nya landsbygdsminister.

Nya miljoner ska boosta den svenska livsmedelsexporten
Under varumärket ”Try Swedish” genomförs ett stort antal aktiviteter över hela världen för att lyfta den svenska livsmedelsexporten.

Regeringen vill skapa fler jobb i hela landet och en ökad livsmedelsexport är ett av flera sätt för att nå detta mål.

För många aktörer inom livsmedelsbranschen är exporten en allt viktigare del då det är utomlands som den stora tillväxtpotentialen finns.

Som ett led i genomförandet av livsmedelsstrategin har Business Sweden fått i uppdrag av regeringen

Nu är det klart att Business Sweden får fortsatt finansiering för att driva exportprogrammet med särskilt fokus på små och medelstora livsmedelsföretag, där man genom uppsökande verksamhet och stöd till företagen, bidrar till att fler livsmedelsföretag från hela landet väljer att satsa på export.

I uppdraget, som är en del av livsmedelsstrategin, ingår även att marknadsföra ekologiska livsmedel på potentiella utlandsmarknader.

Regeringen vill även att satsningen på livsmedelsexportansvariga personer på potentiella tillväxtmarknader fortsätter, det handlar om USA, Kanada, Japan, Sydkorea och Singapore.

– För att lyckas krävs långsiktighet och tydligare närvaro på våra prioriterade marknader. Därför är satsningen med livsmedelsexportansvariga som bidrar till att skapa nätverk och kontakter för svenska livsmedelsföretag en framgång som ger förutsättningar för svenska livsmedelsföretag att lyckas, säger Jennie Nilsson.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Empack2019 Nyhetsbrev