Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nya miljoner till strategierna: "Vi ska konkurrera med kreativitet"

Regeringen stärker satsningen på den nationella livsmedelsstrategin.
– Sverige behöver ta tillvara på sin innovationskraft för att kunna konkurrera med de stora jordbruksländerna i världen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Nya miljoner till strategierna:
Foto: Alexander Mahmoud.

Den nationella livsmedelsstrategin...

...med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen i juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.

Svensk livsmedelsproduktion är central för jobb och tillväxt på landsbygden. Som en del av det så kallade bondepaketet föreslår därför regeringen att finansieringen förstärks med ytterligare 191 miljoner kronor under 2020, samt 72 miljoner kronor årligen under 2021-2025.

Förslaget är en del av höstbudgeten och samarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Vi ska konkurrera med kreativitet och hållbarhet, inte med de lägsta priserna. Det kräver satsningar på allt från forskning, förbättrad livsmedelsexport och ökad hållbarhet i produktionskedjan. På så vis skapar vi jobb och tillväxt i hela landet, samtidigt som vi kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en kommentar.

Pengarna går till åtgärder inom livsmedelsstrategins strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Dessutom avsätts medel för samordning samt till länsstyrelsernas arbete med kontroll inom primärproduktion.

AGNETA RENMARK

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: