Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nya regler på gång för ursprungsmärkning av livsmedel

Från och med 1 april 2020 är det nya regler som gäller för när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges. Det handlar om livsmedel som redan är ursprungsmärkta men där den primära ingrediensen har annat ursprung en livsmedlet som helhet.

Nya regler på gång för ursprungsmärkning av livsmedel
Foto: Livsmedelsverket.

Nu är EU-kommissionen är färdiga med tillämpningsregler om när och hur ursprunget för den primära ingrediensen i ett livsmedel ska anges.

I maj 2018 publicerades kommissionens genomförandeförordning nr 2018/775 om tillämpningen av artikel 26.3 i informationsförordningen.

Definitionen för primär ingrediens är i det här fallet "en eller flera ingredienser i ett livsmedel som utgör mer än 50 procent av livsmedlet eller som konsumenten vanligtvis förknippar med livsmedlets beteckning och för vilken eller vilka det i de flesta fall krävs en mängdangivelse." 

De nya reglerna ska börja tillämpas från och med den 1 april 2020.

EU-kommissionen kommer att komplettera befintliga frågor och svar om informationsförordningen med nya frågor och svar för att vägleda kring de nya reglerna. Avsikten är att dokumentet med frågor och svar ska vara uppdaterat senast sex månader innan de nya reglerna ska börja tillämpas.

Annons: Nordic food industry fiskpinne
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Tetra Pak Nordic food industry kvadrat (1) Nyhetsbrev