Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nya siffror: Färre kor men mer fågel på svenska gårdar

Det blir allt färre nötkreatur och får på svenska gårdar, enligt ny statistik från Jordbruksverket.
– Nedgången förklaras i första hand av förra årets svårigheter att få ihop tillräckligt med vinterfoder. Lantbrukarna har fått anpassa djurantalet till fodertillgången, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Nya siffror: Färre kor men mer fågel på svenska gårdar
Foto: Shutterstock.

Under det senaste året (juni 2018 till juni 2019) har antalet nötkreatur och får minskat. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör varje år.

Grisproduktionen har däremot ökat under den aktuella perioden. Det har även antalet hönor och kycklingar, vilket stämmer överens med den produktionsökning av ägg och kyckling som kunnat ses under våren.

– Fågel- och grisbönder har kunnat köpa eller kompletteringsköpa sitt foder i form av spannmål på marknaden, men till ett betydligt högre pris jämfört med tidigare. Detta gör i sin tur att vi nu märker en tillbakagång även i den svenska grisproduktionen. Grisköttspriset till bonden följde nämligen inte med det ökade foderpriset tillräckligt snabbt, säger Lars-Erik Lundkvist på LRF.

Han menar att eftersom Sverige har en stor import av i stort sett alla köttslag och av mejeriprodukter såsom ost, så finns det egentligen inget skäl att minska den svenska produktionen:

– Konsumenterna har även högt förtroende för svenska bönder och deras produktion. Men om inte svenska bönder får tillräckligt bra betalt för sina produkter så blir det en press på den svenska produktionen likväl.

Antalet företag som bedriver djurproduktion med lantbruksdjur har generellt minskat mellan juni 2018 och juni 2019, och den pågående trenden att företagen med djur blir större och större med fler djur per jordbruk fortsätter också år 2019.

AGNETA RENMARK

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Bergstrom & Hellqvist wide Nyhetsbrev