Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nya strategier: Öka hållbarheten och minska sårbarheten

Att väcka barnens intresse för hållbar matproduktion och att minska sårbarheten i livsmedelssystemet är viktiga delar av Stockholms läns livsmedelsstrategi, som presenteras nu i dag.

Nya strategier: Öka hållbarheten och minska sårbarheten
Bonden i skolan är ett av de projekt som man jobbar med för att öka intresset för mat och matproduktion bland unga. Foto: Sofia Weimarck.

Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Stockholms län. Men endast tre procent av landets åkermark och tre procent av de svenska jordbruksföretagen finns i vår region. Det gör att länet är sårbart och beroende av livsmedel från resten av landet och andra länder.

– Konsumtionen i vårt län kan alltså inte enbart baseras på det som produceras här, säger Anna Hedberg.

Hon är chef för enheten för landsbygdsutveckling vid Länsstyrelsen i Stockholms län, som tillsammans med Region Stockholm och LRF Mälardalen tagit fram den regionala livsmedelsstrategin.

Hon menar att det stora matbehovet samtidigt är en möjlighet för livsmedelsproducenter i hela Sverige.

– Det finns också möjligheter för flera lantbrukare att etablera sig i regionen, närheten till marknaden i Stockholm är en fördel. Efterfrågan på lokalt producerad mat växer bland konsumenterna och även hos de offentliga kunderna. För att underlätta för producenterna i regionen att sälja till offentliga kök samarbetar vi bland annat med Upphandlingsmyndigheten, säger Anna Hedberg.

Ökad livsmedelsexport är ett av spåren i den nationella livsmedelsstrategin men det är inte prioriterat i Stockholms län. Däremot är risk- och sårbarhet i systemet en viktig fråga.

– Livsmedelsförsörjning i samhällsplaneringen är särskilt viktig i ett län där produktionen är liten. När nya bostadsområden planeras är det hård konkurrens om marken. Vi har inlett ett samarbete med samhällsplanerare för att de ska vara medvetna om jordbruksmarkens stora värde. När det beslutas att åkermark ska asfalteras och bebyggas så måste besluten vara baserade på kunskap.

Varför kommer Stockholm så sent med sin strategi?

– Det har egentligen inte funnits något regeringsuppdrag för regionala livsmedelsstrategier tidigare men andra län har utarbetat sina strategier ändå. Från och med i år finns uppdraget från regeringen att regionerna ska bidra till målen för den nationella livsmedelsstrategin och då har vi även fått medel för att utveckla vår strategi.

ANNA K SJÖGREN

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Skeppsbron 28, 4tr
111 30 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: