Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nykläckt branschorganisation för mat från hav till bord

Fiskbranschens Riksförbund och Fisk- och skaldjursrådet går samman till en gemensam branschorganisation: Fiskbranschens Riksförbund. Därmed skapas en gemensam plattform med representanter från hela kedjan från hav till bord.

Nykläckt branschorganisation för mat från hav till bord
Ser fram emot en enad och stärkt branschorganisation: Krishan Kent, ordförande för FR, Fredrik Strömblad, tidigare vd för FSR, och Martin Feldt, tidigare ordförande för FSR.

Fiskbranschens Riksförbund (FR) och Fisk- och skaldjursrådet (FSR) representerar tillsammans över 150 företag och omsätter 15 miljarder kronor inom sjömats­näringen. Nu går de samman till en gemensam bransch­organisa­tion: Fiskbranschens Riksförbund.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla FR genom att ta tillvara på det bästa från båda föreningarna – med samlad kompetens i det nya teamet och den utökade styrelsen kan vi göra ett större avtryck, säger Krishan Kent, ordförande i FR.

FR och FSR har tidigare framgångsrikt samarbetat i ett antal projekt, bland annat i arbetet med branschriktlinjer och märkningshandbok. Nu tar man steget och samlar aktörerna under ett tak som ett gemensamt språkrör mot myndigheter och organisationer samt som ett forum för kontakter mellan medlems­organisa­tionerna.

Sjömatsnäringens utmaningar är både politiska, etiska och miljömässiga. Att vara uppdaterade på myndigheternas arbete och uppdrag, belysa och diskutera aktuella ämnen i branschens egna redlighetsforum och hantera havsmiljöfrågor är några exempel.

– Vi släpper inom kort en uppdaterad version av branschriktlinjer och märknings­handboken på remiss. Den nya fiskerikontroll­förordning inom EU och handelsdiskus­sioner med USA med risk för strafftullar på exempelvis den viktiga arten alaska pollock är också på agendan, säger Krishan Kent.

AGNETA RENMARK      

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019