Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Nytt svenskt fiske i Västerhavet blir MSC-certifierat

Ett stort fiske i Västerhavet och Nordsjön, där svenskt fiske ingår, har blivit MSC-certifierat. Det innebär att svenska fiskare för första gången kan landa MSC-certifierad kolja, kummel, långa, rödspätta, gråsej, tunga och lubb.

Nytt svenskt fiske i Västerhavet blir MSC-certifierat
Foto: Shutterstock.

Här är arterna som ingår i certifikatet

Kummel, kolja, gråsej, lubb, långa, rödspätta, äkta tunga, glasvar, havskräfta och nordhavsräka. Nordhavsräka och havskräfta var redan certifierade vid sammanslagningen till det nu certifierade fisket. Arten glasvar har aldrig förut varit MSC-certifierad. Torsk och vitling är också med i certifieringen, men dessa är för tillfället suspenderade på grund av att beståndsstatusen nyligen ändrats.

Det är tio olika yrkesfisken från fyra länder som slagit sig samman och MSC-certifierat sig som ett enda stort fiske.

– Det har varit en lång process där vi i ett samarbete över landsgränser har lyckats lösa gemensamma utmaningar. Vi är mycket glada att vi nu är i hamn med detta, och därmed kan vi visa för alla att vi fiskar hållbart, säger Peter Olsson, ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation, SFPO.

Certifieringen är ett resultat av ett samarbete mellan fiskeorganisationer från Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna och gäller både stor- och småskaliga fisken i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. MSC-certifikatet omfattar ett brett spektrum av bestånd, arter och redskapstyper som utvärderats tillsammans enligt MSC:s standard.

– Engagemanget som fiskarna visat är mycket glädjande. Det är fantastiskt att så många inblandade vill dra sitt strå till stacken och bidra till hållbart fiske, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Utvärderingsprocessen utfördes av ett oberoende certifieringsföretag och tog mer än två år, vilket speglar certifikatets stora och komplexa karaktär. Under processen genomfördes samråd med berörda parter, beståndsstatus analyserades, fiskets påverkan på andra arter och livsmiljöer utvärderades och fiskeriförvaltningens effektivitet granskades.

Nu när fisket har uppnått MSC:s standard för ett hållbart fiske fortskrider arbetet med fokus på att bli ännu bättre, något som krävs för att få behålla MSC-certifieringen. En av förbättringsåtgärderna handlar om rutiner för kontroll och övervakning som måste fungera väl för att säkerställa att det fiskas hållbart. Att kunna dokumentera att landningsskyldigheten efterlevs är en viktig utmaning i detta sammanhang. Årliga kontroller av oberoende revisorer säkerställer att förbättringarna genomförts.

Annons: Krav
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Bergstrom & Hellqvist wide Nyhetsbrev