Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Oatly satsar på förnybar energi

Oatly går över helt till fossilfri produktion i sin fabrik i Landskrona. Genom att byta ut naturgas mot biogas minskar företaget sin klimatpåverkan med 28 procent per producerad liter havredryck.

Oatly satsar på förnybar energi

2013 genomförde Oatly en livscykelanalys för att kartlägga sin miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Analysen visade att en knapp tredjedel av Oatlys klimatpåverkan kommer från fabriken i Landskrona där havredrycken produceras. Företagsledningen har därför prioriterat en successiv övergång från naturgas till biogas i fabriken i Landskrona. Nu används enbart förnybara energikällor i produktionen i Landskrona. All el som företaget använder är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

- Med biogas och förnybar el minskar utsläppet av växthusgaser från vår produktion till 7 gram per liter berikad havredryck istället för som tidigare 110 gram, förklarar produktionsdirektör Fia Lindgren. 

- Genom att vi nu gått över till att enbart ha förnybara energikällor i vår fabrik är utsläppet av växthusgaser från en liter havredryck 80 procent lägre än från en motsvarande liter komjölk. Tidigare var skillnaden 69 procent, förklarar hållbarhetschef Carina Tollmar,

Källa: Oatly

comments powered by Disqus
Annons: Morgondoppet2018
Annons: