Livsmedel.se

LivsmedelsFöreningen och Livsmedel i fokus

Odlad lax innehåller mindre miljögifter än vild

En ny forskningsrapport från norska Mattillsynet visar att oldax lax innehåller beydligt mindre miljögifter än vild fet fisk.

Odlad lax innehåller mindre miljögifter än vild

Rapporten fastställer att fisk skyddar mot och kan minska risken för död i hjärt- och kärlsjukdom. Den visar även att fisk har en positiv inverkan på utvecklingen av nervsystemet hos foster och barn, varför det är viktigt att gravida och ammande kvinnor äter fisk i samma utsträckning som övriga.

– Det är betryggande att norska myndigheter än en gång fastslår fisk som en viktig del av kosten. Rapporten visar på flera tydliga hälsofördelar, men slår också hål på en del myter. Ett av de viktigaste klargörandena är att odlad lax innehåller avsevärt mindre miljögifter än dess vilda motsvariget samt att fisk alltjämt är den viktigaste källan till omega-3, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norges Sjömatsråd.

De uppdaterade riktlinjerna är konsumtion av fisk två till tre gånger i veckan och gärna som pålägg. Vetenskapsskommittén för Mattrygghet (VKM), som har genomfört rapporten, påpekar också att storkonsumenter av fisk inte löper någon risk att få i sig skadliga mängder av miljögifter. Man kan äta ett kilo odlad lax i veckan utan att komma upp i gränsvärdena för miljögifter. Man bör dock vara försiktg med att äta fisk och sjömat från förorenade hav samt fisklever från torsk från kusten.

VKM har även studerat växtbekämpningsmedel som kan användas i fiskfoder och klargör att nivåerna är mycket låga. Inte heller såg man tillräckliga spår av medicinrester som antibiotika och medel mot laxlus för att det skulle anses som en hälsorisk. Omega-3-halterna i den odlade laxen är dock lägre än tidigare till följd av mer vegetabiliskt fiskfoder, men fisk rekommenderas fortsatt som den viktigaste källan till omega-3 och ett bätte val än kosttillskott.

 

Annons: Bergström FSCC
Livsmedel i fokus

Svetsarvägen 7
171 41 Solna
Tel +46 8 728 24 00
redaktionen@livsmedelifokus.se

Kontakta oss
LivsmedelsFöreningen

Nybrogatan 39, 1 tr
114 39 Stockholm
Tel +46 8 714 50 45
info@livsmedel.se

Kontakta oss LivsmedelsFöreningens integritetspolicy
Annons: Nyhetsbrev Empack2019